Hoppa till innehåll
Digitalisering i svenska kommuner

Digitalisering i svenska kommuner

För första gången har EVRY i samarbete med Demoskop genomfört en undersökning kring digitalisering i Sveriges kommuner. I åtta av tio kommuner är digitalisering en del av handlingsplanen och det råder stor enighet om att området har mycket stor betydelse. Trots det finns flera kritiska punkter som upplevs hindra den digitala utvecklingen.

EVRYs rapport visar att var femte kommun uppger att digitalisering av kommunala tjänster är helt avgörande. Däremot tycks befolkningens förväntningar på den kommunala digitaliseringen vara högre än vad kommunerna faktiskt levererar.

Ladda ner vårt white paper här