Hoppa till innehåll

Låg förändringsvilja och kompetensbrist - största hindren för ökad digitalisering

För första gången har EVRY i samarbete med Demoskop genomfört en undersökning kring digitalisering i Sveriges kommuner. I åtta av tio kommuner är digitalisering en del av handlingsplanen och det råder stor enighet om att området har mycket stor betydelse. Trots det finns flera kritiska punkter som upplevs hindra den digitala utvecklingen.

evry_press.jpg

EVRYs rapport visar att var femte kommun uppger att digitalisering av kommunala tjänster är helt avgörande. Däremot tycks befolkningens förväntningar på den kommunala digitaliseringen vara högre än vad kommunerna faktiskt levererar.

”Konsekvenserna av det här kan resultera i att medborgarna riskerar att tappa förtroendet för offentlig sektor. Det är ett varningstecken som kommunerna måste ta på högsta allvar ” säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor EVRY Sverige .

*Åtta av tio kommuner uppger att digitalisering av kommunala tjänster ingår i kommunens handlingsplan. Däremot uppger bara 14% att det finns kompetensutvecklingsprogram inom informations- och kommunikationsteknologi.

*Bristande resurser, låg förändringsvilja och kompetensbrist ses som största hinder.

* Politisk ledning anges i stor eller mycket stor utsträckning hindra kommunernas digitalisering.

* Var tredje kommun har ett pågående AI-projekt, som till exempel automatisering av arbetsplatser. Tendensen tycks dock vara att AI bedöms som viktigare av kommuner i större städer.

* Skola och utbildning är det område som kommit längst med implementering av digitala tjänster för medborgardialog, medan ansökan om äldreboende är det minst digitaliserade ärendet. 51% uppger att det primärt sker via papper.

”Digitalisering är inte ett projekt man startar och blir klar med. Det kräver ständig förnyelse och nytänk. Undersökningen visar att kommunerna troligen vet det, men inte satsar tillräckligt” säger Bengt-Göran Kangas.

Bland råden som kommunerna själva vill ge politikerna nämns bland annat mod att våga – bristande förändringsvilja. Digitalisering handlar mer om nya rutiner och arbetssätt, än ny teknik.

Rapporten besvarades av 86 kommuner och syftet är att bättre förstå kommunernas utmaningar och behov kring IT och digitalisering. Resultaten kommer att diskuteras på temat ”Helt offentligt” i Almedalen den 2 juli. Motsvarande studie har genomförts av EVRY i Norge de senaste fem åren.

För intervjuförfrågningar och för rapporten i sin helhet: Susanne Delastacia via press@evry.com