Hoppa till innehåll
EVRY genomför extern revision med EY

EVRY genomför extern revision med EY

De senaste veckorna har det framkommit uppgifter i media kring påtalade felaktiga data runt arbetslöshetssiffror i Sverige som har tagits fram av EVRY på uppdrag av SCB.

EVRY genomför nu en revision med EY som extern och oberoende part med syfte att kontrollera om det finns någon grund till framförd kritik. Parallellt med detta pågår även en intern genomlysning av arbetet.

”Syftet med dessa båda initiativ är att komma till klarhet i vår datainsamling och vår rapportering till kund.” säger Karin Schreil, VD för EVRY Sverige.

SCB har huvudansvaret för datainsamlingen och har tillsammans med EVRY vidtagit åtgärder i form av fördjupade analyser och tätare avstämning för att reda ut vad avvikelserna beror på. EVRYs ansvar är endast att samla in de data som telefonintervjuerna baseras på. SCB och EVRY är överens om att det finns avvikelser i datainsamlingen, men det är inte klarlagt i hur stor grad det eventuell har påverkat skattningarna i statistiken.

”Det har i media även framkommit uppgifter angående arbetsförhållandena på vårt callcenter i Solna.Vi har kollektivavtal på samtliga anställningar inom företaget, vilket även gäller för våra medarbetare vid callcentret. Den senaste tidens rubriker har slagit hårt mot våra anställda på callcentret i Sverige, som har nåtts av allvarliga anklagelser i media relaterade till leveranser och arbetsmiljö. Förutom den inledda externa revisionen pågår nu en intern granskning av våra rutiner och arbetsmiljö vid callcentret. Det som har framförts i media tar vi på största allvar och vi har nu fokus på att ta hand om vår personal och genomföra revisionen” avslutar Karin Schreil.


PR och pressansvarig:
Susanne Delastacia
press@evry.com