Hoppa till innehåll
Så når SKF ut med relevant och aktuell information

Så når SKF ut med relevant och aktuell information

Tänk att någonting så enkelt som en välfungerande app gör att allt flyter på smidigare. Nyligen utvecklade vi en app till SKF som hjälper personer hitta rätt information snabbt. Hur kom det sig att SKF ville göra en ny app? Vi frågade Peter Mathiessen, Portfolio Manager of Mobile apps and User experience på SKF.

En enkel app som hanterar komplicerad informationsspridning

Peter Mathiessen Portfolio Manager of Mobile apps and User experience, SKF.

Tänk att någonting så enkelt som en välfungerande app gör att allt flyter på smidigare. Nyligen utvecklade vi en app till SKF som hjälper personer hitta rätt information snabbt. Hur kom det sig att SKF ville göra en ny app? Vi frågade Peter Mathiessen, Portfolio Manager of Mobile apps and User experience på SKF.

Hej, Peter! Vad är det bästa med den nya appen?

Det fanns, sedan tidigare, en liknande app som var mycket uppskattad av användarna. Målet med den nya appen var att gå några steg till och förbättra ytterligare; det ska gå snabbt att hitta rätt information. Dessutom har vi flera målgrupper med olika behov att tillgodose. Tid är definitivt en viktig faktor för våra användare, men det är också viktigt att dom hittar rätt information och ges möjligheten att anpassa informationen med egna kommentarer och dela vidare till sina kunder.

Appen ger möjlighet att göra detta då den ger användaren möjligheten att spara ned filer eller importera egna filer ifrån andra källor såsom OneDrive, Box etc. Dessa kan sedan kommenteras eller anpassas och delas med andra. Kravet på att tiden för att hitta rätt information måste kortas rejält har den nya appen mött.

I den här versionen av appen så har vi tillgodosett behovet hos två målgrupper; SKF anställda samt kunder. Nästa steg är att lägga till våra distributörer, som är viktiga för oss. Med hjälp av vårt CMS (Customer Management System) så kan vi säkerställa att rätt användare får rätt information. Utan vårt CMS hade det inte varit möjligt att göra en app som Shelf.

Hur upplevdes den tidigare versionen av appen?

Det framkom väldigt snabbt när vi pratade med användarna att det största problemet var att hitta rätt information snabbt. Användarna var hänvisade till ett bibliotek där det tog tid att hitta vad man letade efter. Kravet på att hitta rätt information snabbt stämde väl överens med kravet vi också hade ifrån SKF. Problemet med ett bibliotek som innehåller nära 40 000 filer är att det för användaren blir lite grann som att fiska i sjön. Även ifrån ett SKF perspektiv kunde vi inte vara säkra på att användaren fick den bästa informationen för just den produkten som efterfrågades.
Lösningen blev att vi paketerade viktig information för våra respektive produktområden och gjorde dessa tillgängliga för användaren på ett enkelt sätt.

I dagsläget så har vi 25 produktområden som alla innehåller den information som vi tycker är mest relevant för våra användare. Informationen som finns i respektive produktområde uppdateras kontinuerligt av våra kommunikatörer som arbetar i vårt CMS. En annan funktion som vi implementerade var möjligheten att “prenumerera” på valda nyckelord och kategorier.

Tid är definitivt en viktig faktor för våra användare, men det är också viktigt att dom hittar rätt information och ges möjligheten att anpassa informationen med egna kommentarer och dela vidare till sina kunder. Det säger Peter Mathiessen Portfolio Manager of Mobile apps and User experience på SKF.

Peter har sett verksamhetens behov av en lösning som underlättar informationsspridning.

Denna funktion medförde att användaren inte längre själv behövde leta efter nytt eller uppdaterat material. Istället så meddelar appen när nytt eller uppdaterat material finns tillgängligt som motsvarar användarens val. Dessa två funktioner innebär att vi har lyckats reducera tiden rejält för våra användare att hitta rätt information.

Hur kommer det sig att ni gjorde en helt ny app?

Tillsammans med olika användare diskuterade vi olika förbättringar och jämförde
dessa gentemot hur vi ville, ifrån ett SKF perspektiv, att vår information skulle hanteras och konsumeras. De förbättringar som beslutades medförde att vi tog beslutet att göra en helt ny app, baserat på en ny teknisk lösning.

Det blev helt enkelt billigare och effektivare för oss eftersom vi ville att appen skulle se likadan ut och bete sig på samma sätt oavsett om appen kördes på iOS eller Android. Det var också viktigt, från ett tekniskt perspektiv, att förbereda appen för nya tekniska funktioner för kommande versioner, att följa OS standards samt att inte egen-utveckla tekniska lösningar som gör det svårt att underhålla appen.

Ni spelade in en film om lösningen, hur kom det sig?

Filmen gjordes primärt för att visas på SKF distributörkonferens tidigare i somras. Vi ville visa på ett enkelt sätt vad Shelf kan göra och hur den kan hjälpa våra distributörer. Det gav oss också en bra ingång för att diskutera förbättringsområden i appen med våra distributörer, så vi kan göra den ännu bättre och addera funktioner som underlättar för dem.

Hur fungerade samarbetet med EVRY?

Att jobba tillsammans med EVRY är enkelt. I projektet har vi haft snabba beslutsvägar och transparens. Vad jag uppskattar med EVRYs utvecklare är, förutom deras kompetens, att dom har förmågan att tänka själva och komma med förslag på alternativa lösningar på de krav som framställts. Vi spenderade mycket tid i början på projektet på gränssnitt men det betalade sig när appen började programmeras. När jag jämför med andra projekt så ligger kostnaden på gränssnitt högre men på totalen så gick vi under budget.