Hoppa till innehåll
Mindre administration med nytt ekonomisystem

Mindre administration med nytt ekonomisystem

Med ansvar för 2,8 miljoner kvadratmeter är Statsbygg ett av Norges största fastighetsbolag. Statsbygg är också statens centrala rådgivare inom bygg- och fastighetsfrågor och arbetar som byggherre, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. För att kunna erbjuda bra, kostnadseffektiva och funktionella lokaler för statligt ägda företag är det nödvändigt att ha ett bra och effektivt systemstöd.

Vi har fått en mer kraftfull och effektiv lösning, med bättre spårbarhet och dokumentation. Systemet är framtidsinriktat och bygger på etablerade standardprodukter. Rutinerna för redovisning, upphandling och projektledning är mycket bättre integrerade nu än tidigare.

Sigurd Lunde som är projektledare på Statsbygg.

Både redovisnings- och projektledningssystemet som Statsbygg hade tidigare behövde uppgraderas, alternativt helt bytas ut. Efter en omfattande anbudsprocess skrev Statsbygg ett kontrakt med EVRY gällande ett nytt ekonomisystem. En smartare och modernare lösning baserad på standardkomponenter.

Lösningen
Redovisningssystemet har uppgraderats och anpassats till statsredovisningar och enligt klassiska redovisningsstandarder, vilket var det centrala för projektet. Tillsammans med införandet av en ny redovisningslösning inleddes även ett nytt upphandlingssystem, som inkluderade uppföljning av kontrakt och beställningen av varor och tjänster. Dessutom infördes nya moduler för projektledning och utbyte av data mellan systemen.

Oracle e-Business Suite valdes till redovisningssystem, integrerat med en extern projektledningslösning och ett tidrapporteringssystem. För att få alla komponenterna att fungera tillsammans användes en integrationsmotor från Oracle SOA Suite.

Resultatet
Med den nya affärslösningen har Statsbygg fått ett modernt och användarvänligt standardsystem med bättre dokumentation och spårbarhet. Det gör att medarbetarna i Statsbygg kan lägga mer tid på kärnverksamheten – och mindre på administration. De har dessutom fått bättre överblick och kontroll, bland annat genom automatiserade processer för spårning mellan avtal som ingåtts och betalningar.

Den nya lösningen har också inneburit en mycket bättre integration mellan de olika systemen, vilket har lett till en betydande ökning av kvaliteten på masterdata.

– Vi har fått en mer kraftfull och effektiv lösning, med bättre spårbarhet och dokumentation. Systemet är framtidsinriktat och bygger på etablerade standardprodukter. Rutinerna för redovisning, upphandling och projektledning är mycket bättre integrerade nu än tidigare, säger Sigurd Lunde som är projektledare på Statsbygg.

Tätt samarbete
Rätt kompetens och ett bra samarbete var avgörande för att ta fram den här lösningen. I detta projekt arbetade Statsbygg och EVRY nära varandra i ett gemensamt projektrum i Victoria Terrasse. Som mest jobbade 40–50 projektdeltagare tillsammans.

– Att skapa ett lag där alla rör sig i samma riktning är viktigt. En anledning till att vi har lyckats bra med det här projektet är att vi har haft en gemensam bild av vad som krävs för att få till ett lyckat projekt – och att vi har varit så närvarande i hela processen. Det har varit en viktig framgångsfaktor, avslutar Lunde.