Hoppa till innehåll
Konsten att ge upp den klassiska Excelfilen - digitalisering av en verksamhetskritisk process

Konsten att ge upp den klassiska Excelfilen - digitalisering av en verksamhetskritisk process

Är du fast i en vardag med mycket manuell hantering? Upptar manuella mailutskick, manuella påminnelser, manuell kontroll och ”jagande” för att samla in nödvändig information oceaner av din tid?

För många organisationer är manuell hantering mer regel än undantag och interna system tenderar att ge både bristfällig information och vara personberoende med avsaknad av standardiserade flöden.

Upptäck, validera och leverera – en trestegsmetod för framgång

För att skapa oss en rättvisande bild av nuvarande process inledde vi arbetet med en första workshop där fokus låg på att samla in så mycket information som möjligt om befintlig process från de roller som jobbar i den. Vi läste igenom dokumentation och manualer för att skapa oss en bild av nuläget. Utifrån vår informationsinsamling konfigurerades en första version av en ny process upp i low code applikationen Barium Live.

Barium Live är ett processverktyg för att digitalisera verksamhetsprocesser i vilket vi modellerade den nya processen, byggde formulär för informationshantering och adderade funktionalitet i form av rolltillhörigheter för enklare delegering av uppgifter. Vår första version validerades i en andra workshop med kunden där nya krav och förbättringsområden lyftes fram. I vår sista workshop tillsammans genomfördes ett acceptanstest och en slutgiltig leverans av version 1 av Norconsults nya stödsystem.

Ett lyckat projekt bygger på smarta vägval

Framgångsreceptet i detta projekt består av tre enkla tips:

  • Involvera och engagera medarbetarna– de personer som arbetar i processen dagligen bör involveras tidigt i processen för att kunna ge rätt input.
  • Ha täta avstämningar med den som är beställare
  • Avgränsa processen– gör inte version 1 för omfattande utan samla alla förbättringsförslag i en backlog och bygg på med dessa i version 2

Fånga möjligheterna idag!

Vi pratar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att navigera till digital framgång. Välkommen att kontakta oss!

Related Content

This is an introduction to related content.

Service: Robotic Process Automation
Taggat som: #RPA, #RaaS, #AI, #RoboticProcessAutomation