Hoppa till innehåll
Kitch'ns fokus är på kommunikation och teamkänsla

Kitch'ns fokus är på kommunikation och teamkänsla

Kommunikation med medarbetare och kollegor är en av de viktigaste delarna för en effektiv och bra arbetsdag. Företaget Kitch’n säljer köksredskap från välkända varumärken och designers. De hade ingen intranätlösning inom företaget och all den interna kommunikationen skedde via e-post. Efter att en ny plattform introducerades har medarbetarnas engagemang ökat märkbart, eftersom alla nu har fått möjlighet att bli sedda och hörda.

Workplace by Facebook har gett Kitch’n bättre kommunikation, mer sammanhållning och effektivitet

Förut upplevdes vardagen som omständlig och ostrukturerad och viktig information drunknade i ett hav av e-postmeddelanden. Kommunikationen stannade också ofta hos butikscheferna, eftersom anställda ofta inte läste e-posten. Det var alltså upp till varje butiksansvarig att lägga tid och resurser på att skriva ut meddelanden och information till sina anställda.

En annan stor utmaning var att anställda inte kände att de var en del av företaget eftersom de saknade en plattform för information, kompetensdelning och social interaktion med andra medarbetare. Huvudkontoret hade ingen kontroll över hur många som hade läst viktiga meddelanden och information.

Vi är extremt kampanjdrivna med aktiviteter som förändras snabbt, så vi var i stort behov av ett verktyg som snabbt och effektivt kunde få information till alla anställda i alla led i kedjan.

Nina Olene Sefland som är IT & Butikskoordinator för Kitch’n Norge.

Facebook på jobbet

Kitch’n behövde snabbt ha en effektiv och enkel lösning för att sköta sin dagliga kommunikation. De ville ha ett verktyg som både ledande befattningshavare, butikschefer och medarbetare kunde använda tillsammans.

Fördelen med Workplace by Facebook är att användargränssnittet redan är bekant för anställda som använder Facebook privat, vilket hela 83 % av den norska befolkningen gör. Systemet är utformat för att dela information, kunskap och synpunkter internt. Kitch’ns medarbetare var väl bekanta med användargränssnittet, vilket innebar att man omedelbart kunde börja använda verktyget, utan tidskrävande utbildning.

Workplace är skilt från Facebook trots att användargränssnittet är detsamma och kan användas både från dator och mobil. Det betyder att även de som inte har en personlig Facebook-profil kan använda Workplace.

Framgång från dag ett

Workplace har gett Kitch'n en plattform där viktig information kommer ut i alla led i kedjan. Det är lätt att spåra vem som har tagit del av informationen samtidigt som både tid och resurser har sparats. Kitch'n känner nu att vardagen är mer strukturerad och effektiv och Nina har dessutom sett en mer positiv attityd bland medarbetarna. Som en praktisk följd har antalet e-postmeddelanden inom företaget också minskat märkbart. Workplace erbjuder också en översättningsfunktion som har gjort att kommunikationen mellan Sverige och Norge fungerar smidigt.

Utrullningen av Workplace krävde minimalt med både tid och upplärning och har dessutom låga driftkostnader. Det blev därmed en kostnadseffektiv lösning som gav Kitch’n strukturerad och enkel kommunikation – på alla nivåer.

Spännande! Jag vill veta mer om hur vi kan samarbeta.

Related Content

This is an introduction to related content.

Service: Hur kan den digitala arbetsplatsen generera nya möjligheter till samarbete?
Taggat som: #SharePoint, #offife365, #arbetsplatsdigitalisering, #digitalarbetsplats