Hoppa till innehåll
Kod som räddar liv

Kod som räddar liv

2018 gav Lfant EVRY följande utmaning: vad kan vi göra tillsammans för att förhindra de 300 trafikolyckorna som involverar barn varje år? Resultatet blev en trafiksäkerhetsutbildning för barn där situationer ur verkligheten och gamification är främsta verktyg.

Lfant är Länsförsäkringars innovationsföretag som har till uppgift att hela tiden ta fram nya idéer som kan skapa förändringar för företag, kunder och samhället i stort. EVRY har arbetat med ett antal innovationsprojekt tillsammans med Lfant – allt ifrån att förebygga vattenskador med hjälp av IoT och maskininlärning till VR-lösningar.

När vi tar oss an den här typen av projekt arbetar vi vanligtvis med vår SPARK-innovationsprocess. Det är en metod som kombinerar designtänkande, effektiv igångsättning och smidig utveckling. Syftet är att snabbt identifiera behov och förutsättningar för att bilda hypoteser som kan undersökas och valideras, och om något fungerar, fortsätter vi med att snabbt genomföra dem.

Vårt researcharbete visade att över hälften av barnen är rädda och oroliga i trafiken. Barnen gav exempel på förare som körde mot rött ljus, cyklister och mopedförare som kör på trottoaren och bilar som kör in på lekplatser. De var också oroliga när synligheten var dålig, till exempel när snön inte hade skottats eller när häckarna inte hade klippts ordentligt.

En av de största svårigheterna med barn och trafiksäkerhet är att de oftast har självorienterat tänkande – de utgår alltså från sitt eget perspektiv och kan inte förstå att andra ser det på ett annat sätt. I trafiken betyder det att de inte kan förutse, och därmed inte heller kan ta hänsyn till, förarnas tankeprocesser.

Det har gjorts många försök att utbilda barn om trafiksäkerhet, men utan framgång. Det beror på att barnen gör rätt under kontrollerade förhållanden, men inte i mer komplexa trafikmiljöer. Anledningen till att det är så svårt för dem att agera utifrån situationen är att barn före 12 års ålder har svårt att omsätta sina trafikkunskaper i praktiken.

Målet är förstås att rädda liv. Det är
därför vi gör det här. Jag intervjuade barnen efteråt och nästan alla sa att de hade lärt sig om trafiksäkerhet. Nu vet de till exempel hur man korsar vägen på ett säkert sätt, vilket är så viktigt. Det är bara när du testar en produkt i det verkliga livet som du på riktigt kan se om det blir en succé, säger Lisa Olsson, COO, Lfant AB.

En av våra arbetshypoteser var att om man erbjöd lektioner genom verklighetsnära situationer och gamification, där barnen fick uppleva och öva på olika trafiksäkerhetssituationer på ett underhållande och säkert sätt, så skulle de lära sig mer och antalet olyckor skulle minskas. Lösningen blev därför ett interaktivt verklighetsspel där barn får lära sig om trafiksäkerhet i en säker miljö. Ett antal inledande "lektioner" undervisar dem i trafiksäkerhetsregler och ger dem de färdigheter som behövs. Sedan får de spela ett Pokémon Go-inspirerat spel, där uppgiften är att samla in vägskyltar och placera dem på rätt ställe.

Lösningen har nu testats på ett antal förskolor och grundskolor i Skåne med bra resultat. En annan variant har också genomförts av tusentals barn vid olika events i staden där de bor. Det momentet barnen tyckte mest om var när de letade efter trafikskyltar och fick berätta för sina föräldrar om dem. Intervjuer och utvärderingar visar att 90 % av barnen lärde sig hur man korsar vägen på ett säkert sätt. Vi arbetar nu dedikerat tillsammans med Länsförsäkringar, Lfant och Trafikverket för att utveckla den digitala lösningen med nytt undervisningsmaterial avsett för lärare, som ska kunna använda det som ett verktyg för trafiksäkerhetsutbildningar på skolor i hela Sverige.

Lyssna till Lfant

Kolla in hur vi hjälpt Lfant att skapa en AR-app som räddar liv genom att lära barn mer om trafiksäkerhet.

Fånga möjligheterna idag!

Vi pratar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att navigera till digital framgång. Välkommen att kontakta oss!