Hoppa till innehåll
Anna Elgh, Svenska Retursystem: ”Företag har allt att vinna på en cirkulär affärsmodell”

Anna Elgh, Svenska Retursystem: ”Företag har allt att vinna på en cirkulär affärsmodell”

För att rädda klimatet är cirkulär ekonomi helt avgörande. Enligt Svenska Retursystems vd Anna Elgh handlar hållbarhet om respekt. Både för varandra och omvärlden men också för oss själva. ”Det måste hända radikala saker nu, det är bråttom om vi ska uppnå FN:s globala mål till 2030”

Anna Elgh pratade med emfas och engagemang under sin föreläsning på Insight i Göteborg, som nyligen gick av stapeln. En smältdegel av kunder, talare, keynotes, och workshops, men också en dag fylld av utbyte av tankar kring branscher i förändring.

Som företag är Svenska Retursystem en aktör som jobbar helt integrerat med hållbarhet, såväl affärsmodell som i verksamheten. De effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för livsmedelsbranschen genom en förenklad hantering i varuflödet, från producent hela vägen ut till butik.

- Det största missförståndet är att cirkulära modeller handlar om återvinning, punkt. I en cirkulär ekonomi är första steget att designa för lång livslängd, för att sedan återanvända, laga och i det sista steget återvinna. Den här filosofin och arbetssättet genomsyrar hela vår verksamhet, säger Anna.

Gör om och gör rätt

Svenska Retursystem strävar efter att leva som de lär och hittar ständigt nya sätt för att möta både utveckling och utmaningar.

- När våra returlådor och pallar tömts på sina varor skickas de tillbaka till oss för att tvättas och skickas ut på nytt. Hur mycket diskmedel behövs egentligen och hur kan vi på bästa sätt använda en effektivare energiförbrukning när det kommer till varmvatten? Och hur placerar vi hållbart när det kommer finansiella placeringar med tanke på att vi förvaltar cirka en halv miljard kronor i pantmedel? Dessa frågor tillsammans med de åtgärder som vi har genomfört är ett perfekt exempel på cirkulär affärsmodell, säger Anna.

Förändring är nödvändigt

Orden ”mod” och ”tillsammans”, är något som Anna Elgh nämner ofta. Enligt henne gäller det att ställa höga krav på samarbetspartners och att visa att det går att påverka andra.

Att driva utvecklingen framåt är någonting som faller sig naturligt för den unga generationen.

– TietoEVRY och Svenska Retursystem har ett grundmurat samarbete, inte bara kring systemleverans och drift men också ur perspektivet att ha ett öppet sinne för framtida förändringar och nya innovationer. Det är spännande att utvecklas tillsammans.

Även vår revisionsbyrå och vår bank har varit med på en stor resa. I början när vi ville ställa om var första reaktionen något tveksam. Men vi stod på oss och poängterade att vi skulle få en bättre avkastning om vi placerade hållbart säger Anna och fortsätter:

– Företag och samhälle får inte vara rädda för förändring. Titta bara på den digitala ekonomin, där finns det möjlighet att driva på, bland annat med app-lösningar som Voi och Airbnb, som gör det möjligt att dela resurser.

Inspireras av den unga generationen

Samtidigt finns en hel del hinder för nödvändig utveckling, menar Anna. Vissa av FN:s globala mål 2030 kommer inte att nås i tid, vilket illustrerar hur bråttom det är.

– Ja nu måste det hända radikala saker. Till en början måste vi sluta gynna fossilbaserad energi och sätta andra ramverk. Det finns teknik som kan gynna utvecklingen och många företag är redo, men de politiska besluten står lite i vägen. Det är frustrerande eftersom förändringar kommer att ske, oavsett.

Att driva utvecklingen framåt är någonting som faller sig naturligt för den unga generationen. De är verkligen modiga och säger vad de tycker. Det behövs! Det kan vi alla lära oss av, avslutar Anna Elgh.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig!