Hoppa till innehåll
Bloomberg uppmärksammar TietoEVRY för vårt arbete med att främja kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen

Bloomberg uppmärksammar TietoEVRY för vårt arbete med att främja kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen

TietoEVRY har listats i Bloomberg Gender Equality Index.

The Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) mäter de ekonomiska resultaten för företag som har åtagit sig att sig att främja kvinnor på arbetsplatser globalt. Ramverket för rapporteringen tar hänsyn till kvinnligt ledarskap och lovande talanger, jämställda löner, inkluderande kultur, riktlinjer mot sexuella trakasserier och om varumärket främjar kvinnor.

- Vi är oerhört stolta över att Tieto EVRY är med i Bloombergs jämställdhetsindex, som ett av två nordiska techbolag. Genom att omfamna vårt nordiska arv så arbetar vi för att främja öppenhet, förtroende och mångfald – dessa kärnvärden utgör grunden när vi bygger det nya företaget, säger Trond Vinje, HR-chef på TietoEVRY.  

Det gör mig stolt över de insatser vi har gjort.

Åshild Marie Tveit Walseth

- Nyheten om vår ranking i Bloombergs jämställdhetsindex är ett enormt glädjande besked! Det är härligt att se att det arbete vi gör i vårt interna kvinnonätverk här i företaget tillsammans med resten av organisationen, har en direkt inverkan och leder till så fantastiska resultat. Det gör mig stolt över de insatser vi har gjort och inte minst ger det en fin motivation att fortsätta arbetet eftersom vi nu går in i en spännande framtid som ett nytt företag, säger Åshild Marie Tveit Walseth, ledare för kvinnonätverket i TietoEVRY.

Är du i början av din karriär? Härligt! Vi har ett riktigt bra program för dig med ingenjör-, teknik eller ekonomibakgrund – vårt Graduate program.

Trond Vinje betonar mångfald som ett affärsmål och fortsätter:

- Engagemang för inkludering av olika kön skapar en stödjande arbetsmiljö som i sin tur främjar produktivitet och samarbete. Detta är avgörande för att gynna innovation och stärkta affärsresultat. Erkännandet är en viktig signal som pekar på att vi är på rätt väg, men vi är samtidigt medvetna om att vi och andra företag inom techbranschen fortfarande måste fortsätta det intensiva arbetet framåt får att nå jämställdhet fullt ut. Den utmaningen antar vi definitivt, säger han.

- De 325 företag som ingår i 2020 GEI har illustrerat sitt engagemang för transparens och visat på ledarskap när det kommer till könsrelaterad datarapportering. Offentliggörande av företagsstatistik och praxis är ett viktigt första steg för att främja jämställdhet globalt, säger Peter T. Grauer, ordförande för Bloomberg.

2020 GEI index representerar 325 globala företag inom 50 branscher med huvudkontor i över 42 länder och regioner. Företag som ingår i indexet placerar sig över en global nivå när det gäller jämställdhetsrelaterade riktlinjer och statistik.

Under 2019 rankades Tieto topp tre av globala teknikföretag i Equileaps globala jämställdhetsrankning, Tieto Sverige certifierades med EDGE Assessment Certificate för sitt enastående arbete kring jämställdhet och EVRY Norge utnämndes som Norges bästa teknikföretag för kvinnor av SHE-index. I Indien fick Tieto dessutom "Employee Excellence Award" 2019, som uppmärksammar organisationer inom olika kategorier av mångfald och CSR Excellence.