Hoppa till innehåll

”Sveriges kommuner riskerar att delas in i digitala A- och B-lag”

Digitaliseringen av samhället pågår för fullt, särskilt i landets kommuner. Men hur väl överensstämmer befolkningens förväntningar med vad kommunerna faktiskt levererar? Vår innovationschef Robin Blomquist reagerar kraftigt när han tittar på EVRYs kommunrapport som visar att sex av tio kommuner inte har något pågående AI-projekt.

robinbild3272512706.jpg

– Människan ska alltid vara utgångspunkten när vi tänker digitalisering. Jag tror att det fortfarande finns en missuppfattning kring artificiell intelligens och digitalisering, att det är krångligt eller till och farligt. Men det är ju precis tvärtom, rätt hanterat så ska digitalisering hindra utanförskap, säger Robin Blomquist.

Här kan du läsa EVRYs kommunrapport kring digitalisering i svenska kommuner.

Sverige - ett framgångsland?

Efter att ha gått igenom kommunrapporten som Demoskop har gjort på uppdrag av EVRY, så ser Robin flera tydliga kopplingar mellan förväntningar och leverans. – Vi har alltid pratat om Sverige som ett framgångsland inom IT och Tech, men vad händer nu? När energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman närvarade vid öppningen av Ai Innovation of Sweden i Göteborg i våras, konstaterade han att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. ” Frågan är om detta verkligen sker? Utmaningen handlar om att teknologin hittills har inriktat sig på den tekniska aspekten, medan det nu handlar om att implementera teknik i vår mänskliga vardag med algoritmer som vi inte ser, säger Robin och fortsätter:

– Som undersökningen visar, så är kontakt via telefon mycket populär. Men varför? Visst är det viktigt att kunna lyfta luren för att kommunicera analogt och mer direkt, men det tar också onödig tid för en förälder som behöver diskutera frågor kring skolan till exempel. Om vi istället integrerar AI i processen så finns möjligheten till en annan och mer kompletterande helhetsbild av vem du är och vad du behöver hjälp med. Det sparar tid helt enkelt.

Möjligheter och utmaningar

Om arbetet inom AI ska kunna utvecklas, menar Robin att det krävs neutrala samarbetsutrymmen.

– När AI är som bäst tar det bort tidskrävande rutiner genom att skapa sammanhang och mönster. Tekniken gagnar oss, och inte tvärtom. Att sex av tio kommuner inte ens har något pågående AI-projekt är rena resursslöseriet om vi tittar på korrelationen skenande kostnader och sjunkande kvalité. Titta på AI innovation of Sweden i Göteborg, som nu också ska utökas till Skåne och Stockholm, där har vi en icke-konkurrerande katalysator som kan fungera som en diplomatisk brygga för att stödja kommunerna, säger han.

Undrar du vad AI-experter drömmer om? Här har du svaret!

Digitala A- och B-lag

Medan digitalisering och AI-projekt har kommit längre i storstäderna, kämpar de mindre kommunerna fortfarande med resurser och kompetens. Enligt Robin Blomquist finns det en uppenbar risk i skillnaderna.

– Storstäderna springer ifrån när det kommer till att ha mer insikter, kunskap och folk med expertis. Det riskerar att skapa digitala A-och B-lag om vi inte ser upp. Här har politiker ett stort ansvar för att uppmuntra lösningar och samarbeten mellan kommuner.

Vinsten av det här går tillbaka till en viktig mänsklig faktor: Med hjälp av AI kan människor ta hand om människor.

Läs mer