Hoppa till innehåll
Grundkurs i tjänstedesign

Grundkurs i tjänstedesign

Våra utbildare har lång bakgrund inom hälso- och sjukvården och har även arbetat med designmetoder för verksamhetsutveckling. Kursen riktar sig till medarbetare i vården och kan anpassas efter er organisation eller verksamhetens behov. Kursen grundar sig på upplevelsebaserat lärande och innehåller både teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Kursen omfattar två heldagar.

Kursens innehåll

 • Grunderna i tjänstedesign
 • Nyttan av ett patient- och medarbetarcentrerat arbetssätt i vården
 • Metoder för att fånga upp och förstå behov, beteenden och drivkrafter
 • Processen för att utveckla vårdtjänster, från insikt till lösning
 • Verktyg för hur nya lösningar förankras och lever vidare i organisationen
 • Exempel på hur andra verksamheter har jobbat med tjänstedesign på ett framgångsrikt sätt
 • Genomgång av material, verktyg och mallar som gör det enkelt att komma igång med metoden i din verksamhet

Kursen riktar sig till alla som redan arbetar med eller skulle vilja arbeta med utvecklingsarbete inom hela hälso- och sjukvårdsområdet.

Lärandemål

 • Kunskap och förståelse om begreppet tjänstedesign och de ingående faserna
 • Kunskap om verktyg för att bedriva verksamhetsutveckling enligt tjänstedesign
 • Kunskap att kunna applicera tjänstedesign i det dagliga utvecklingsarbetet

Har du redan gått en kurs? För dig som redan har gått en kurs i
tjänstedesign, via EVRY Health, SKL eller annan leverantör, kan vi erbjuda olika typer av metod- och verksamhetsstöd anpassat för att komma igång med alltifrån ett specifikt projekt eller ett tjänstedesignbaserat arbetssätt.

Målgrupp:

 • Medarbetare i direkt sjukvård
 • Utvecklare av arbetssätt och system som stödjer hälso- och sjukvård
 • Ledare och beställare som vill arbeta innovativt och behovsoptimerat

Läs mer i vår kursbeskrivning. (PDF-dokument, 317 kB)

Anmäl dig här: https://www.evry.com/sv/om-evry/events/events/2019/12/tjanstedesign-i-varden/