Hoppa till innehåll

Innovation och entreprenörskap – på riktigt!

- Jag ville lära mig mer än programmering men även om innovation och entreprenörskap, vilket jag anser är en viktig del för företag och samhället. Det är väldigt roligt att jag fått chansen att arbeta med ett specifikt projekt i en så stor organisation som EVRY, säger Houda Benzazah.

UIO_pressemelding_1.jpgTrond Vinje och Åshild Marie Tveit Walseth ser båda fram emot den kommande vardagen eftersom tre nya masterstudenter har slagit sig ner på moderskeppet i Fornebu.

Houda är en av de tre nya masterstudenterna, som kommer att påbörja ett projekt inom innovation och entreprenörskap hos oss. Den gemensamma nämnaren för alla tre är att de går första året på sin utbildning, och är en del av ett pilotprojekt mellan större företag och universitetet i Oslo.

Vill du lära känna masterstudenterna och alla andra hos oss?

Ökar innovationstakten

Tillsammans med Bikash Thapa och Julian Heimonen Hjallum kommer Houda att hjälpa oss med både plattformar och processer för att uppnå ökad innovation. Projektet ska i december utvärderas av företagets ledning där möjligheten finns att planerna realiseras.

Houda är född i Marocko där hon studerade datavetenskap och teknik innan hon flyttade till Frankrike för att vidareutbilda sig inom affärsinformatik. Där började drömmarna komma om att bli något mer än en programvaruingenjör, vilket ledde henne hela vägen till Oslo. Nu är Houda nyfiken på hur det är att arbeta med innovation i kombination med entreprenörskap.

- Vi är en stor organisation med många spännande partners. Därför är det viktigt för oss att föra samman alla idéer och initiativ så att vi kan fokusera på vårt innovationsarbete. Vi vill därför se till att medarbetarna kan komma med sina idéer och engagera sig i utvecklingen, för att göra rum för en kortare väg från idé till handling, säger Åshild Marie Tveit Walseth, som leder Sprint-programmet i EVRY Innovation Hub.

Förena teori och praktik

- Jag har tidigare läst en hel del teori om teknik, innovation och entreprenörskap. Nu ska det bli spännande att lära mig mer om hur det fungerar i praktiken, säger Bikash Thapa, som är född i Nepal där han tog en magisterexamen i vattenkraft.

Julian Heimonen Hjallum är från Norge och är den tredje studenten som deltar i projektet. Efter att hans avslutade kandidatstudier har han hunnit samla på sig erfarenhet från tre stycken nystartade företag. Nu ser han fram emot att arbeta med innovation i en större organisation.

Alla tre studenterna kommer att arbeta i nära samarbete med ett brett team.

- Houda, Bikash och Julian kommer bli en integrerad del av vår organisation. De får sina egna e-mailadresser, accesskort och tillgång till vårt intranät. De kommer att sitta med andra praktikanter som även de arbetar med olika innovationsprojekt. Vi hoppas att alla kommer att utmana vårt etablerade sätt att arbeta på – det finns alltid saker att förbättra, säger Åshild, som blir studenternas kontaktperson.

Vill du veta hur studenternas vardag ser ut? Edvin visar dig gärna!

Strategiskt engagemang

Samarbetet mellan oss och universitetet i Oslo är en del av ett nytt program som även inkluderar Telenor, Schibsted och DNV GL, där affärsaktörer bjuder in studenter till sina innovationsprojekt. Detta blir som en praktik, vilken masterstudenterna kan räkna in i sitt program.

- Genom samarbetet får vi tillgång till projekt av hög kvalitet och relevans, samtidigt som studenter får uppleva innovationskulturen på insidan av stora, attraktiva organisationer och arbetsgivare, säger Jens Petter Falck, docent och programrådgivare för ett av masterprogrammen.

Jens menar att målet med innovationsprojekten är att få grundläggande förståelse och praktisk erfarenhet av att genomföra projekt i stora och komplexa organisationer.

- Det finns ett stort intresse och ett växande behov för andra typer av lärande inom högre utbildningar. Vi är därför väldigt nöjda över det nystartade samarbetet, där masterstudenter får testa på allt möjligt i innovativa miljöer, säger Morten Dæhlen, dekan vid fakulteten för matematik och naturvetenskap.

- Det här är en win-win-situation. Våra studenter får relevant arbetslivserfarenhet medan företagen får kvalificerad arbetskraft som löser verkliga innovationsutmaningar, säger han.

Engagemanget är förankrat i vår högsta ledning och en viktig del av företagets innovationsarbete.

- Studenterna har ett annat slags synsätt på tekniken och problemlösning, vilket vi tror kan hjälpa oss att se saker från andra perspektiv. Genom detta unika samarbete stärker vi på så sätt innovationstakten. Innovation och entreprenörskap är viktigt för oss eftersom vi jobbar med att skapa digitala tjänster med höga värden för våra kunder, säger Trond Vinje, Executive Vice President HR på EVRY.

Läs mer