Hoppa till innehåll
Nästa generations applikationshantering

Nästa generations applikationshantering

Att behålla en ledande position på marknaden över tid kräver både hårt arbete och ständig effektivisering. Tid och resurser måste frigöras för att analysera dåtid, nutid och framtid. Samtidigt måste du identifiera och genomföra olika initiativ och aktiviteter för att kunna ligga steget före konkurrensen.

Snabba förändringar i en allt mer digitaliserad värld har bidragit en ny sanning: Inget varar för evigt. Du behöver stanna upp, mäta och utvärdera för att sedan förändra. Det gäller alla företag oavsett bransch och storlek och det gäller även företagets olika processer och applikationer.

Utmaningarna är många

Vi ser att många moderna organisationer upplever samma utmaningar kopplat till deras applikationer. Du kanske känner igen problematiken?

  • Att sträva efter att ständigt utveckla applikationer med bättre kundupplevelse.

  • Att kämpa för att skapa nya funktioner genom ny teknik.

  • Att behöva öka hastigheten och smidigheten i olika applikationsprojekt.
  • Att göra allt det här utan att på något sätt utmana säkerheten, kvalitén och samtidigt hålla ned kostnader.

Vill du att dina applikationer ska gynna företagets position behöver du se över hur du hanterar dina företagsapplikationer. Med rätt applikationshantering kan dina applikationer ge verksamheten enorma digitala fördelar. Men det krävs ett nytt förhållningssätt kopplat till dina applikationer. Vi hjälper dig med en integrerad applikationshantering i ett livscykelperspektiv.

Agil applikationshantering

Tillsammans ser vi till att bryta mönstret från ett traditionellt tillvägagångssätt för applikationshantering baserat på linjära processer och silobaserad planering. Vi ersätter det med att ta ett helhetsperspektiv och jobba mer agilt. En kombination av maraton- och sprintläge som också stöder flera lager av applikationsdrift. Genom att använda vårt ramverk "Application Advantage" hjälper vi din organisation att förverkliga din digitala potential betydligt snabbare. Vi kan samtidigt stötta
kärnverksamheten och möjliggöra digital transformation genom en optimerad applikationsportfölj.

"Marathon" -läge där vi jobbar långsiktigt och uthålligt för de mer stabila och förutsägbara delarna av verksamheten.
"Sprint" -läge för verksamhetens mer agila, oförutsägbara delar där förändrig ibland måste till.

Genom att integrera hela applikationsbasen, från infrastruktur och drift till underhåll, utveckling och innovation, kan vi också hjälpa dig att frigöra resurser.

Dags att ta steget mot nästa generations applikationshantering? Då kan vårt ramverk för integrerad applikationshantering vara det som krävs för att säkerställa att det också sker framgångsrikt.
Vi ser till att integrera och konsolidera dina applikationer till en
effektiv lösning så att du kan stå emot konkurrensen- perfekt anpassat för dina befintliga och framtida applikationsbehov.

Redo för nästa generations applikationshantering?

Börja med att fylla i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig!

Related Content

This is an introduction to related content.

Service: Applikationshantering
Taggat som: #applikationshantering, #applikationsflexibilitet