Hoppa till innehåll

När AI-revolutionen knackar på behöver vi tänka kreativt

AI-fantasten Maria Idebro uppmanar dig till att tänka mer kreativt och bryta dina vardagsmönster. Ju mer du gör detta desto svårare kommer det bli för AI att härma dig.

Maria_Idebro_3.jpgMaria Idebro menar att ju mer förutsägbar du är, desto lättare är det för artificiell intelligens att härma dig.

AI-vinter, ett utryck som myntades redan 1984 och kan förklaras som en kedjereaktion av en växande och spridd pessimism kring det omtalade fenomenet. I och med denna pessimism har den artificiella intelligensens framfart behövts läggas på is fler än en gång.

I nuläget är vintern däremot ett minne blott. Maria Idebro, AI-fantast och ledande konsult inom agila arbetsmetoder, menar att isen har börjat smälta och den artificiella intelligensen återigen är redo att knacka på dörren för att revolutionera vår värld.

- Visst kan det låta obehagligt - att AI håller på att revolutionera vår värld - men om vi tänker till när vi utvecklar nya lösningar och använder tekniken till positiva förändringar så tror jag att det kan bli hur bra som helst. Och för den som är rädd att AI ska ta våra jobb så är min tanke att den viktigaste konkurrensfördelen mot AI framöver kommer att vara att ha en välutvecklad kreativitet och innovationsförmåga samt förmåga att lära sig nya saker och utvecklas.

Bryt dina mönster och tänk nytt

Det är sant - AI kan i dagsläget inte bryta mönster som vi människor kan, där Maria menar att ju mer förutsägbar du är, desto lättare är det för artificiell intelligens att härma dig.

- Om fler utmanade sig själva att bryta sina mönster, testa nya saker och inte alltid vara så förutsägbara tror jag att det skulle hända något med vår kreativa förmåga. I det digitala samhälle vi lever i idag tar vi oftast till oss den information som stämmer överens med våra värdegrunder. Men om fler utmanade sig själva i att bryta mönster och ifrågasätta sina egna övertygelser, tror jag att mänskligheten skulle kunna bli något helt annat än vad det är idag.

Sebastian Reichmann, Head of AI på EVRY Financial Services, håller med Maria angående att AI-systemens förmåga bör börja utmana oss människor i att tänka kreativt, eftersom AI inte sträcker sig längre än att kunna efterlikna ett uppfattat handlingsmönster.

- Ju mindre jag behöver ta itu med nya problem, desto mindre lär jag mig. System som ständigt bekräftar mig och mina mönster kan självklart upplevas som positivt och mycket tillfredsställande, men motiverar mig inte alls till att utmana min vision och informationsbas. I slutändan kan detta bli farligt eftersom människan i mindre grad blir exponerade för nya mönster och intryck, och istället mer utsatta för AI-manipulering.

På många plan smartare än oss

Artificiell intelligens är på många plan redan överlägsen mänsklig intelligens och Maria menar att människor aldrig kommer kunna analysera den stora mängd data eller utföra beräkningar i den omfattande och snabba takt som en maskin kan göra.

För att AI ska fungera behövs bra data. Är datan fel och dålig lär den sig också fel.

- Precis som vi människor kan lära oss helt fel saker och bli medvetet vilseledda i att få en felaktig världsbild, så kan även AI lära sig fel.

Enligt Sebastian skapas AI idag vid sidan av produkter, men tänker att det snart kommer vara ett minne blott. Han tror att vi inom snar framtid kommer få uppleva en generation av AI-First-produkter som kommer att ta ut den fulla potentialen av teknologin. Att vi då kommer behöva tänka ett steg längre när vi skapar AI, säger Sebastian, är av största vikt.

- I vissa funktioner utnyttjar datasystem redan människor, särskilt i informationsinsamling och enkel bearbetning för specifika problemtyper. Som helhet har AI-system misslyckats med att replikera komplexiteten hos mänskliga tankeprocesser. Inverkan av bra ”narrow AI ” som löser fler och fler problemtyper kommer redan att vara tillräckligt stor för att skapa en AI-revolution som förändrar både vårt samhälle, ekonomin, och över tiden också oss som individer.

AI och etik

Maria anser att vi behöver bli bra på att samla in och hantera data, utan att göra våld på människors integritet. Enligt henne är det viktigt att få med juridiska aspekter och kunna erbjuda öppen data.

- Teknik är i sig inte ond, men kraftfull, vilket kan användas av människor som inte har goda avsikter. Teknik skulle kunna göra skada oavsiktligt för att någon glömt tänka till hela vägen på vilka konsekvenser den kan få. Om vi definierar AI som en modell som kan lära sig saker utifrån att den har en massa data att utgå från, och sen ett specifikt mål så saknar ju AI än så länge allt som vi inte ger den.

Och Sebastian fortsätter:

- Jag tror att det alltid finns en växelverkan mellan aktiv formgivning och vidareutveckling av "AI-etik", till exempel i en uppförandekod. Konkreta regler och system som säkerställer både generell kvalitet, prestanda och etisk kvalitet ser jag att det redan läggs stort fokus på, vilket är väldigt bra.

Läs mer: "Tekniken är varken god eller ond"