Hoppa till innehåll
Framgångsrik hantering av företagsapplikationer

Framgångsrik hantering av företagsapplikationer

Du har varit i branschen länge. Du har sett hur den digitala transformationen under de senaste decennierna gjort världen till en bättre plats. Du vet att en av de viktigaste faktorerna och en av de viktigaste komponenterna kopplat till ditt företags digitala transformation till stor del baseras på användandet av applikationer. Du vill också att dina applikationer ska leda till att skapa innovation och att du har ett stort behov av applikationshantering. Du vet allt detta redan, men vet du på vilket sätt vi kan hjälpa dig?

Kontinuitet, en viktig faktor

En sak vet vi med säkerhet. Applikationshantering kräver fortlöpande resurser. Därför har vi satt ihop ett kärnteam som kan hantera dina applikationer så att du kan känna trygghet i att den expertis och kapacitet du behöver finns tillgänglig när du behöver den. Ett kärnteam som anpassar sig efter dina behov varje dag under hela året. Som kontinuerligt och med största säkerhet hanterar enskilda applikationer och applikationsportföljer, stort som smått.

Förbättrar och tillämpar ur ett livscykelsperspektiv

Genom att låta oss ta itu med applikationshanteringen, förändringar och förbättringar utifrån ett livscykelperspektiv kan vi se till att applikationerna alltid levererar ett värde till organisationen. Hur kan vi vara så säkra på det? Eftersom vi tar vårt uppdrag på fullt allvar och för att vi vet att framgångsrik applikationshantering bidrar till just det. Genom att ständigt förbättra applikationerna och implementera ur ett livscykelperspektiv kan vi också leverera stabilitet kopplad till drift, samt ge stöd för åtgärder och incidenthantering. Självklart sker varje steg enligt överenskommelse med de ansvariga inom din verksamhet.

Applikationshantering på daglig basis

Om ditt företag inte kan vila, då kan troligtvis inte dina applikationer det heller. Därför erbjuder vi support, aktivitetshantering och funktions förbättringar på daglig basis. Genom att hålla dina applikationer uppdaterade till de senaste versionerna ser vi till att de är skräddarsydda för att lösa de uppgifter de är skapta för. Vi ser också till att de ständigt anpassas efter företagets utveckling, varje dag. Som din rådgivare och partner för applikationsutveckling kan vi erbjuda dig:

  • Tillgång till ett styrningssystem anpassat efter behov som stödjer det formella avtalet oss emellan.

  • Översikt, kontroll och förväntade analyser av allt arbete som utförs kring dina applikationer.

  • En kontaktperson som ansvarar för dina applikationer, som har kontroll kapacitet och kompetens inom våra olika specialistteam för att lyfta in expertis när det behövs.

Individuellt anpassade applikationer

När det kommer till applikationshantering är det individuellt. Det kan aldrig gå under begreppet "one fits all". Det måste anpassas till hur ett företag är organiserat, dess befintliga leveranser av tjänster inklusive outsourcingmodeller. Det måste även anpassas efter bransch. Förutom att erbjuda supportrådgivning jobbar vi med case-hantering, testa utvecklingsmiljöer, på platsen- eller övervakningstjänster. Vi jobbar även med att säkra transformationer till molnet och kan enkelt försäkra uppgradering av versioner och andra funktionella förbättringar. Vår offshore-kapacitet (genom EVRY Indien och EVRY Ukraina) gör det möjligt för oss att leverera skalbara projekt i de fall du behöver mer kapacitet eller för specifika uppdrag under begränsade perioder. Vi levererar redan idag skräddarsydda applikationstjänster till organisationer och företag i hela Norden. Kanske är det dags för dig att börja dra nytta av våra smarta tjänster du också.

Vill du få reda på vad vi kan göra för dina applikationer?

Vill du veta mer om möjligheterna och fördelarna med applikationshantering? Fyll då i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

Related Content

This is an introduction to related content.

Artikel: Nästa generations applikationshantering
Taggat som: #applikationshantering
Service: Applikationshantering
Taggat som: #applikationshantering, #applikationsflexibilitet