Hoppa till innehåll
Över en miljon svenskar läser sin journal via nätet

Över en miljon svenskar läser sin journal via nätet

EVRY utvecklar på uppdrag av Inera AB tjänsten Journalen, där patienter kan läsa sin journal via nätet. Varje månad loggar över en miljon invånare in för att läsa sin journal och samtliga regioner i Sverige har anslutit sig till tjänsten.

EVRY har utvecklat både Journalen och dess föregångare Sustains på uppdrag av Landstinget i Uppsala län. Idag är uppdragsgivaren Inera AB.
– Sedan starten av projektet har EVRY varit mycket drivande och tillfört betydande kompetens. För oss har det varit viktigt med en partner som förstår både vård och teknik, säger Maria Pettersson på Inera AB.

Tillgänglighet
Regeringen har satt som mål att Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025 och som en del av den nationella IT-strategin för vård och omsorg ingår att patienter ska kunna ta del av sina journaluppgifter via nätet. Tjänsten Journalen är en viktig insats för att uppnå denna vision.

Tjänsten Journalen ger möjlighet för patienten att vara mer delaktig i sin vård. Undersökningar visar att delaktighet ökar förståelsen för och motivationen att följa de ordinationer man som patient får. Inte minst för kroniker är det en stor fördel att själv kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt.

Den journalinformation som finns tillgänglig är till exempel anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, läkemedel och provresultat, men det varierar över landet. Målet är att år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i regionsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård.

EVRY bryter ny mark
EVRY har levererat en komplett projektbemanning för att bygga Journalen. Det innebär att EVRY har satt samman den kompetens som behövs med produktägare, scrum master, kravanalytiker, utvecklare, testare, arkitekt, förvaltningsledare och användbarhetsexpert. Med hjälp av den kompetensen vidareutvecklar EVRY och Inera AB lösningen.

– Samarbetet med EVRY har varit en framgångsfaktor i det här projektet. Arbetet har genomgående präglats av initiativkraft och byggts med ett väl sammansatt team där alla har bidragit med mycket kompetens och innovation, säger Maria Pettersson.
Eftersom det inte fanns någon detaljerad kravbild och förlagor med liknande lösningar på marknaden var kraven främst angivna som mål.

– Att jobba utifrån Scrum (metodik för systemutveckling) har varit effektivt då vi snabbt kunnat få applikationen att fyllas på med tjänster, förklarar Maria Pettersson.

Att ligga i framkant av utvecklingen innebär att det inte finns någon mall att gå efter.
– Här har EVRY varit en lösningsorienterad partner som är en stor del i att vi nu har en tjänst som är mycket uppskattad av användarna, tillägger hon.

Säkerhet och användarvänlighet i fokus
Förutom användarvänligheten har utgångspunkten varit att erbjuda samma nivå av säkerhet som bankerna har för sina internetbaserade lösningar. Lösningen är integrerad med den nationella portalen 1177 Vårdguiden som hanterar autentisering och sätter upp regler för hur Journalen ska integreras för att behålla säkerheten. Inloggningen sker med e-legitimation eller bank-id på samma sätt som användaren gör vid betalningar över nätet.

Digital transformation ger fler funktioner och bättre tillgänglighet
Patienter kan sedan länge begära från vårdgivarna att få papperskopior på sina journaler. Exempelvis gavs 11 000 pappersjournaler ut inom Landstinget i Uppsala län under år 2011. Tjänsten Journalen ger nu möjligheten att få samma information via ett webbgränssnitt.

Förutom att läsa sin journal finns funktioner som:

  • Möjlighet att ta del av sina barns journal
  • Att som legal ställföreträdare få ta del av hela eller delar av journalinformationen
  • Att fylla i hälsodeklarationer eller andra formulär
  • Att som minderårig få ta del av egen journal från 13 års ålder