Hoppa till innehåll

Skifte inom tekniken öppnar fler dörrar

Alice Lagerhammar och Elin Barkström Karumo går ett så kallat tekniskt basår för att kunna vidareutbilda sig till ingenjörer, där möjligheten att förändra står högst upp på agendan.

Från vänster: Elin Barkström Karumo och Alice Lagerhammar

Ingenjörsyrket har sedan lång tid tillbaka varit ett mansdominerat yrke och idag är de flesta som söker sig till ingenjörsutbildningarna runt om i landet män. Förra året låg siffran på kvinnliga utexaminerade civilingenjörer på 33 procent, enligt Universitetskanslerämbetet. Att värva fler kvinnor till utbildningarna är inte så lätt men viktigt för framtidens utveckling.

Några som inte låtit sig avskräckas av den mansdominerande branschen är Alice Lagerhammar och Elin Barkström Karumo.

Båda läser tekniskt basår på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har i och med det, helt bytt fokus från tidigare samhällsinriktningar till något som de alltid har haft som drivkraft – möjligheten att förändra.

- Yrket känns kreativt och utmanade. Att få jobba i olika projekt och skapa något tillsammans är väldigt lockande. När jag hörde om ingenjörsyrket och möjligheterna inom det var det första gången som tanken på en yrkesbana verkligen kändes helt rätt, säger Alice.

Läs också: - Ingenjörer påverkar dagligen människors liv och världen i stort

Även om siffrorna visar på att fler killar söker till ingenjörsutbildningarna, håller någonting på att hända menar Jan Gulliksen, Vicerektor för digitalisering och professor i Människa-datorinteraktion på Kungliga Tekniska Högskolan.

Han konstaterar att teknikskiftet som skett under de senaste åren, bidragit till en större bredd inom ingenjörsyrket – vilket verkar locka fler tjejer.

- Fokus ligger idag mer på människan och inte enbart tekniken i sig. Vi ser att de ingenjörsprogram som behandlar miljö, hållbarhet och mänskliga faktorer också får fler kvinnliga sökare, säger Jan.

Samhället behöver motverka de strukturer som finns

Men hur får vi fler tjejer att ansöka till ingenjörsutbildningarna? Marit Gisslar, Head of Recruitment, EVRY Sverige, menar att en väg för att få in fler kvinnor till ingenjörsprogrammen är att erbjuda tvärvetenskapliga ingenjörsprofiler – något som verkar locka fler kvinnor.

- Tidigare har det varit ett för stort teknikfokus, det har varit mer fokus på vad utbildningen innehåller snarare än nyttan man har i sin framtida arbetsroll. Fler tvärvetenskapliga ingenjörsprofiler där nyttan och tekniken går hand i hand tror jag kommer locka fler kvinnor, säger Marit.

KTH jobbar aktivt med kampanjer och förändringar på en strukturell nivå för att höja antalet kvinnliga ansökningar. Jan menar att det gäller att omforma utbildningarna så att de attraherar alla kön på samma sätt.

- Vad vi jobbar aktivt med är att öka andelen kvinnliga lärare, tänka på valet av kurslitteratur och valet av arbetsuppgifter, säger Jan.

Jämställdhet är ett av KTHs centrala insatsområden och de har en vicerektor – Anna Wahl – med ansvar för jämställdhet och värdegrund.

Både Alice och Elin är medvetna om de strukturer som finns.

- Vi behöver motverka de strukturer som finns som säger att matematik och teknik är något som bara killar kan vara duktiga på och vill syssla med. Hur man som individ bäst gör det beror på vem du är och vad du har för möjligheter att påverka andra, säger Alice.

Skapa nytta och jobba med meningsfulla projekt

Även om ingenjörsyrket behandlar mycket matematik och teknik handlar det till större del om att skapa nytta för andra människor, vilket är något som både Alice och Elin förväntar sig av sin utbildning på KTH.

- Mina förväntningar på ingenjörsyrket är att det är roligt, kreativt, utmanande och utvecklande. Att arbeta med något som påverkar andra och möjligheten till att förändra känns som en av de viktigaste aspekterna av yrket, säger Elin.

Och förändring är just något som båda vill skapa.

- Enligt mig är miljöfrågan en av vår tids största utmaningar och jag vill vara en del i arbetet att skapa ett bättre samhälle och förebygga miljökatastrofer. De möjligheter som finns för mig att kunna bidra till en mer hållbar värld som färdigutbildad ingenjör är stora, vilket känns fantastiskt, säger Alice.

Läs också: När Angelica och Paal löser problem för kunder, bidrar de samtidigt till en mer hållbar framtid

Vill du skapa framtiden med oss?

Vi letar alltid efter fler shapers. Vad är nästa steg för dig?

Gå med i Friends@EVRY

Få senaste nytt om event och jobb
Ta bort din FOMO

Related Content

This is an introduction to related content.