Hoppa till innehåll
Information om EVRYs arbete för SCB

Information om EVRYs arbete för SCB

I oktober 2019 informerade statistikmyndigheten SCB om att de identifierat brister i den del av datainsamlingen till Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som gjordes vid EVRYs callcenterverksamhet för telefonundersökningar. EVRY tog uppgifterna på stort allvar och inledde en extern genomlysning av avtalsefterlevnad och arbetsförhållanden i EVRYs callcenterverksamhet i Solna. Revisionerna identifierade avvikelser gällande kontaktstrategin, men det har inte gått att påvisa att avvikelserna haft påverkan på rådatan. Man har också identifierat förbättringsområden inom callcentret som nu åtgärdas.

SCB har varit kund till EVRY sedan 2015 och tjänsterna har involverat telefonintervjuer för att producera rådata för arbetslöshetsstatistik. Fram till januari 2018 stod EVRY för 20 procent av den totala datainsamlingen till AKU. Andelen ökade gradvis till 50 procent under våren 2018. Den nivån hölls fram tills det att avtalet avslutades i samförstånd med SCB i november 2019.

Avtalet omfattade ett antal krav gällande styrning och kvalitetssäkring, samt att SCB skulle utbilda EVRY-anställda och kontrollera kvaliteten på de intervjuer som genomfördes. SCB har också haft insyn i EVRYs arbete och processer.

I oktober 2019 informerade SCB om att de identifierat brister i den del av datainsamlingen till Arbetskraftsundersökningarna som gjordes vid EVRYs callcenterverksamhet för telefonundersökningar. EVRY tog det på stort allvar och för att få klarhet inleddes en extern genomlysning.

johan-nygaard-small.jpgJohan Nygaard, ansvarig för callcenterverksamheten på TietoEVRY

Revisionerna har visat att EVRY inte fullt ut levt upp till alla krav i avtalet. De avvikelser som identifierats rör främst den så kallade kontaktstrategin som reglerar hur många kontaktförsök som ska göras med en urvalsgrupp och inom vilka intervall. Revisionerna har inte kunnat påvisa att avvikelserna har påverkat kvaliteten i leveransen av rådata till SCB. Den slår också fast att SCB har haft insyn i EVRYs utförande av uppdraget.

Revisionerna bekräftar att callcentret har kompetenta och engagerade medarbetare. De förbättringsområden som identifierats gäller interna processer och uppföljningar inom själva callcentret.

– Kvaliteten i våra kunduppdrag är alltid vår högsta prioritet. I det här fallet har callcenterverksamheten inte kunnat leva upp till våra högt ställda krav och standarder. Vi ser allvarligt på avvikelserna och säkerställer att förbättringsåtgärder vidtas för att stärka den interna uppföljningen, säger Johan Nygaard, ansvarig för callcenterverksamheten på TietoEVRY.

För mer information, vänligen kontakta:
TietoEVRY Newsdesk,
+46 70-2342002,
news@tietoevry.com

Har du frågor till oss?

Tveka inte att höra av dig.