Hoppa till innehåll
Information om situationen med SCB

Information om situationen med SCB

De senaste veckorna har det framkommit uppgifter i media kring påtalade bristfälliga data runt arbetslöshetssiffror i Sverige som har tagits fram av oss på uppdrag av Statistiska centralbyrån, SCB. Det har i media även framkommit uppgifter angående arbetsförhållandena på vårt callcenter som genomför uppdraget för SCB.

Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat och det är viktigt för oss att klargöra om det finns en grund för dessa anklagelser. Med anledning av detta genomför vi nu en revision med EY som extern part. Granskningen innebär även en dialog med anställda, chefer och fackföreningar. Vi har också efterfrågat SCBs medverkan i den pågående revisionen och de har nu valt att delta.

SCB deltar i EVRYs revision

Vi efterfrågade i onsdags SCBs medverkan i EY-revisonen rörande Arbetskraftsundersökningarna (AKU). SCB har nu återkopplat med beskedet att de ställer sig positiva till att delta i vår revision.

Hur går revisionen till?

Revisionen kommer inte att utreda eller att revidera SCB, utan bara innehålla slutsatser kopplade till vårt utförande av uppdraget.

Arbetet gå nu vidare med inledande kontakt mellan EY och SCB för att säkerställa att revisionen kan fortsätta, nu med SCBs medverkan, så snart som möjligt.

Vad händer nu?

Det är av stor vikt för oss, både i förhållande till uppdraget för SCB, men även i förhållande till de uppdrag vi har för våra övriga kunder och i vår roll som arbetsgivare, att klargöra fakta om vad som har hänt för att kunna vidta lämpliga eventuella åtgärder. Därför ligger vårt stora fokus just nu på att få klarhet i ärendet och lösa situationen på bästa möjliga sätt.

Pressmeddelanden

Har du frågor till oss?

Tveka inte att höra av dig.