Hoppa till innehåll

Vision och värderingar

VISION

Vår nya vision har sin utgångspunkt i våra kunder och hur vi kan hjälpa dem att uppfylla sina ambitioner. "Att skapa en digital fördel för morgondagens ledare" är inte bara vad vi strävar efter utan också en påminnelse om att tekniken är en nödvändig del av dagens affärsvärld. Möjligheterna är många och dynamiska och därför gäller det att göra det där lilla extra som gör att vi hittar bästa möjliga lösningar – de som verkligen gagnar våra kunder och som skapar en verklig, digital fördel.

"Digital fördel" är ett väl etablerat koncept hos oss på EVRY och det är naturligt att den utgör grunden för vår nya vision. Den sätter kunden i fokus, vilket vi strävar efter att göra varje dag. EVRYs vision är konkret och uppnåelig – när vi levererar vårt bästa.

MISSION

Tillsammans identifierar vi möjligheter och levererar överlägsna lösningar som skapar konkreta värden för våra kunder och samhället som helhet.

Vår mission, "Tillsammans identifierar vi möjligheter och levererar överlägsna lösningar som skapar konkret värde – för våra kunder och samhället som helhet", syftar på hur vi genom digitalisering och smarta lösningar skapar värde för våra kunder och bidrar till samhället. Som ett första steg identifierar vi möjligheter som kan ge digitala fördelar och ett försprång för våra kunder. Vi rådgör då kring vilka lösningar och tjänster som är det bästa valet, och hur och när de ska implementeras.

Över fem miljoner människor i Norden använder dagligen tjänster som levereras och hanteras av EVRY. Vi är drivkraften bakom en rad innovationer som ger användarna bättre service och gör livet enklare. Genom vår insikt, teknik och våra lösningar bidrar vi till utvecklingen av framtidens digitala samhälle. Att vara kundcentrerade och utnyttja strategiska partners är avgörande för att bli den betrodda partnern vi vill vara. Vi guidar våra kunder och kommer med förslag som säkerställer snabb och framgångsrik transformation.

VÄRDERINGAR

Våra värderingar får aldrig bara vara fina ord, utan ska vara verkliga värden som karaktäriserar alla våra anställda och genomsyrar alla våra beslut, alla våra åtgärder och alla våra mål. För att säkerställa det bjöd vi 2011 in alla våra medarbetare att vara med i utvecklingen av våra företagsvärderingar. Det kan handla om små steg för enskilda medarbetare, men sett till hela företaget representerar detta ett stort steg framåt i riktning mot att vara en ännu mer kundorienterad verksamhet.

Förutse behov

Lär känna dina kunder – och var där för dem
Förstå dina kunder och deras verksamhet
Förutse möjligheter och initiera förändringar
Respektera varandra
Sikta över förväntan

Sträva efter förträfflighet
Våga att tänka annorlunda
Utmana konventioner och forma framtiden
Lita på dina styrkor och utveckla din talang
Bli starkare tillsammans

Skapa effektiva och nära partnerskap med kunderna
Dela din insikt, bidra till vår kunskap
Bygg starka och entusiastiska team
Var nyfiken, öppen och ha roligt
Engagera och inspirera

Dela din energi och dina idéer med andra
Var öppen för nya idéer
Lita på dina kollegor
Ta initiativ och genomför

För mer information om EVRYs vision och värderingar, ladda ner vår broschyr "Creating Digital Advantage".