Hoppa till innehåll
Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Din integritet och informationen du delar med oss är viktig för EVRY. Oavsett om du är kund, partner eller anställd, tror vi på ett ärligt och transparent samarbete. Därför vill vi att du ska veta och förstå hur vi använder och skyddar informationen som vi samlar in om dig.

 • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
 • Vi använder inte dina uppgifter för något annat än vad vi anger
 • Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt
 • Vi distribuerar inte dina uppgifter till tredje part utanför EVRY Group

Personuppgifter som kan samlas in

De personuppgifter som vi samlar in om dig i en företagsmiljö är begränsade till sådant som vanligtvis står på ditt visitkort, såsom namn, titel, företag, adress, e-postadress och telefonnummer. I vissa fall kan vi även be dig om ytterligare information kopplad till ditt arbete, såsom bransch och företagets storlek.

När du surfar på vår webbplats samlar vi också in och lagrar vissa data automatiskt med hjälp av cookies och liknande tekniker, såsom IP-adresser, region, webbläsartyp och användningsinformation.

Så samlas dina personuppgifter in

Vi samlar in data när du fyller i ett formulär för att ladda ner t.ex. en vitbok, prenumerera på vår blogg eller vårt nyhetsbrev eller lämna annan information på vår webbplats, t.ex. anmälan till webbinarier, evenemang eller seminarier via kontaktformuläret.

Besöka vår webbplats

Du kan besöka vår webbplats utan att dela personuppgifter. EVRY använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service och för att analysera hur webbplatsen används. De data som samlas in och vidarebefordras av Google Analytics är anonymiserade trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Insamlade data används för att skapa en översikt över hur webbplatsen används.

Fylla i ett webbformulär

Om du väljer att kontakta oss under ditt besök på vår webbplats, kan personlig kontaktinformation sparas i vårt CRM-system. De uppgifter som du anger i ett formulär hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan. När du har valt att kontakta oss kopplar vi även din användarhistorik till webbplatsen för att kunna optimera din upplevelse (t.ex. förbättra navigeringen och innehållsleveransen). Denna information lagras i upp till 2 år.

Anmäla dig till ett evenemang

Anmälan till våra evenemang görs via vårt marknadsföringsverktyg, vårt CRM-system och evenemangshanteringssystemet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i och mellan dessa system. Den här informationen lagras i 5 år och raderas därefter automatiskt.

Skicka ett e-postmeddelande till oss

Om du kontaktar oss via e-post, antingen som kund, partner eller i något annat syfte, kommer din e-postadress att behandlas för det syfte som du har kontaktat oss för. Behandlingen av dina personuppgifter och hur länge informationen sparas kan därför variera beroende på den rättsliga grund som EVRY har för behandlingen av din förfrågan.

Söka en ledig tjänst på EVRY

Om du söker jobb på EVRY, lagrar och hanterar vi dina uppgifter för rekryteringsändamål, som att kontakta dig om du är lämplig för tjänsten. Dina personuppgifter lagras i vårt rekryteringssystem i 12 månader och raderas därefter automatiskt om du inte väljer att fortsätta vara registrerad. Om du registrerar dig i EVRYs talangpoolsledningssystem, lagras dina uppgifter i 24 månader och raderas därefter automatiskt. Om du samtycker till att få framtida jobberbjudanden, kan vi även lagra dina uppgifter för en fördefinierad framtida period för att eventuellt kontakta dig angående ett annat jobb.

Användning av cookies på webbplatsen

Vi använder cookies för att bättre förstå dina preferenser så att vi kan förbättra användarupplevelsen vid framtida besök på vår webbplats, och för att samla in data om trafik och interaktion för statistiska ändamål. De insamlade uppgifterna används på följande sätt:

 • Anpassa användarupplevelsen
 • Förbättra vår webbplats
 • Förbättra vår kundservice
 • Genomföra transaktioner
 • Regelbundet skicka ut e-postmeddelanden
 • Leverera nedladdningsbart innehåll
 • Anmälan till kurser och evenemang

Informationen som vi samlar in kommer inte att säljas eller lämnas ut till något annat företag utanför EVRY Group utan ditt medgivande – utom där detta är nödvändigt för att tillhandahålla produkten eller tjänsten som du har begärt. Cookies på vår webbplats samlar inte in eller lagrar personligt identifierbar information om du inte fyller i och skickar in ett formulär på webbplatsen. Information om ditt webbplatsbesök kan sedan kombineras med dina uppgifter och lagras i vårt CRM-system för att ge dig en bättre kundupplevelse.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande och radera lagrade cookies. För att göra detta kan du söka efter information om hur du raderar cookies i din webbläsare och följer dessa instruktioner. Du kommer då att betraktas som en anonym besökare vid ditt nästa besök på vår webbplats.

Varför behöver vi dina uppgifter?

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att kommunicera med dig, svara på dina förfrågningar och för att förbättra våra tjänster, men också för att tillhandahålla annan information och erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

Vi vill alltid ge dig relevant och värdefull information. Personuppgifter och cookies som du tillhandahåller hjälper oss att anpassa din upplevelse och leverera rätt typ av innehåll och erbjudanden till dig. Det ger oss också möjlighet att ligga i framkant och ständigt utveckla en värdeskapande upplevelse för våra besökare.

Varför kan vi behandla dina uppgifter?

Vi tillämpar etablerad praxis i enlighet med gällande lagar och förordningar om skydd av personuppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår behandling av dina personuppgifter har sin rättsliga grund i berättigat intresse (t.ex. analys av webbplatstrafik), och i vissa fall samtycke från dig som besökare på vår webbplats (t.ex. typiskt för marknadsföring, jobbansökningar osv.). I de fall där samtycke krävs kommer vi att be om ditt tillstånd då och där. I andra fall kan den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter vara att vi uppfyller ett avtal med dig eller din arbetsgivare, t.ex. om du är en kund.

EVRY kommer att behandla dina uppgifter så länge som behövs beroende på vilka uppgifter du har lämnat till oss och endast för det ändamål som du lämnade uppgifterna för. Om det ändamålet inte längre existerar eller om du återkallar ditt samtycke till att EVRY behandlar dina uppgifter, kommer EVRY att radera uppgifterna.

Skyddande av dina personuppgifter

EVRY är vaksamt när det gäller säkerheten för personuppgifter. När vi samlar in information om dig säkerställer vi också att denna är skyddad mot obehörig åtkomst, förlust, manipulation, förfalskning, förstörelse eller otillåtet avslöjande. Detta görs genom tekniska säkerhetsåtgärder.

Vem delar vi dina uppgifter med?

Dina uppgifter delas inom EVRY Group, eftersom många av IT-systemen som används av EVRY är gemensamma. EVRY har företag i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Lettland, Storbritannien, Bulgarien och Ukraina och Indien. För företag med säte utanför EY/EEA har EVRY dataexportavtal som innehåller nödvändiga skyddsåtgärder för behandling i tredje land.

Dina rättigheter att begära ut, ändra och radera personuppgifter

Begära ut information

Du har alltid rätt att begära information om vilka uppgifter som vi har lagrat om dig. Du gör detta genom att kontakta oss på gdpr@evry.com. Vi kommer då att se till att du får en kopia av de uppgifter som vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi kommer att skicka denna information till dig digitalt om du inte ber om något annat.

Rättelse av information

Om du tror att de uppgifter som vi har lagrade om dig är felaktiga eller inaktuella, vänligen kontakta oss på gdpr@evry.com så att vi kan uppdatera dem. Information som inte längre behövs för det avsedda ändamålet raderas regelbundet.

Radering av information

Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade från våra system och register om uppgifterna erhålls av EVRY med ditt medgivande eller om EVRY inte har någon annan rättslig grund för att behandla dina uppgifter. Om du vill bli borttagen från våra system och register, ber vi dig att skicka in en begäran till oss på gdpr@evry.com.

Ändringar i sekretesspolicyn

EVRYs sekretesspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats och när du mottar externa e-postmeddelanden. Policyn gäller alla företag i EVRY-koncernen. Den här versionen av policyn uppdaterades den 10 september 2019 och gäller tills vidare. EVRY har rätt att göra ändringar i sekretesspolicyn och regelbundet granska innehållet för att kontinuerligt förbättra den. EVRY kommer inte att minska dina rättigheter som anges här utan att be om ditt samtycke till sådana ändringar.

Kontakta oss

Du kan när som helt kontakta oss för att:

 • begära information om vilka uppgifter som vi har lagrat om dig
 • korrigera uppgifter som vi har lagrat om dig
 • begära information om vilka uppgifter vi har lagrat om dig

Om du har ytterligare frågor om vår hantering och lagring av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr@evry.com.

Om du har anledning att tro att EVRY hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt, kan du kontakta EVRYs dataskyddsombud på privacy@evry.com. Du har också rätt att rapportera detta till din nationella dataskyddsmyndighet. I Sverige är detta Datainspektionen, som kan nås på www.datainspektionen.se.