Hoppa till innehåll
Hur kommer blockchain att påverka automotive-branschen?

Hur kommer blockchain att påverka automotive-branschen?

Blockchain-teknologin öppnar upp för många nya möjligheter inom olika industrier och branscher. Men som med all teknisk innovation behöver företag och organisationer ställa om sig för att fullt ut kunna anamma tekniken.

Fordonsbranschen- en bransch i förändring

En sak är säker, bilens existens ifrågasätts. De allra flesta har märkt av utvecklingen och alla är nog beredda att hålla med om att bilindustrin aldrig kommer att bli vad den en gång har varit.

För att fortsätta vara konkurrenskraftig på en ny marknad kommer det att krävas förändring. Nya affärsmodeller måste till, processer behöver ses över och kanske att nya kompetenser behövs tillsättas. Låter det övermäktigt? Det behöver det inte vara.
Med hjälp av blockchain teknologin har många lyckats styra om och anpassat verksamheten efter marknadens nya krav. Vi hjälper dig att få en överblick i vårt kommande webinar!

30 minuter om relevanta fall baserade på Blockchain-teknik!

I detta webinar kommer vår blockchain-expert, Jan Keil, att prata om relevanta fall baserade på Blockchain-tekniken, och i synnerhet fall inom fordonsindustrin. Vi kommer att utöka din syn på hur den blockchainbaserade identiteten kommer att kunna revolutionera interaktionen mellan människan och tekniken, men även mellan olika enheter.

Är du inom Automotive-branschen eller har du branschen som kund. Då har du allt att vinna på att få nya insikter om hur du med hjälp av Blockchain-teknologi kan anpassa dig till en bransch i förändringar samt hur du kan förbereda dig och förålla dig till vad som komma skall.

Vi vill göra dig uppmärksam på att Webinariet är på engelska och visas on demand som en inspelning från den 8:e November.

Detaljer

Längd

Arrangörer

EVRY

Pris

Gratis