Hoppa till innehåll
Den digitala medarbetarupplevelsen äter kundupplevelsen till frukost

Den digitala medarbetarupplevelsen äter kundupplevelsen till frukost

I takt med att vi hittar nya sätt att skapa en enkel, effektiv och gripande kundupplevelse blir det allt tydligare att den differentierande faktorn är de känslor som vi skapar hos våra kunder. Våra medarbetare är vitala för att skapa dessa känslor, och en stark medarbetarupplevelse med utgångspunkt i sammanhängande digitala tjänster är därför nödvändiga förutsättningar för att leverera en fantastisk användarupplevelse.

Många organisationer tror att man kan förbättra kundupplevelsen utan att ta med medarbetarupplevelsen, men då kommer man inte att realisera sin fulla potential. Medarbetarupplevelsen och kundupplevelsen är sammanlänkade och vi kan inte längre behandla dom som separata silos om vi vill skapa skillnad på riktigt för kundernas upplevelse och lojalitet.

Vi behöver förstå ett större ekosystem och sluta hänga upp oss på ”kundcentrering” eller ”medarbetarcentrering”. Vi måste våga prata ”människocentrering” och inse att organisationer som värdesätter medarbetarupplevelsen lika högt som kundupplevelsen har en större chans att nå framgång än de som inte gör det.

Den digitala medarbetarupplevelsen handlar bland annat om hur vi kan tillhandahålla information och tjänster på ett sammanhängande och engagerande sätt, vid rätt tidpunkt och situation. Där ser vi ofta ett intranät som den centrala knytpunkten för den digitala arbetsplatsen, men det är förståelsen av hur interna och externa flöden och situationer samverkar, samt hur, var och när dom skapar värde som ger oss möjlighet till att arbeta hållbart och göra rätt prioriteringar i utvecklingen av dessa tjänster.

I vårt webinar berättar vår intranästrateg Stefan Strömquist om tankar, modeller och good practice för ett strategiskt arbetssätt som har både kunder, medarbetare och verksamheten i fokus.

Webinariet kommer att hållas på svenska.

Varmt välkommen med din anmälan!

Detaljer

Längd

Arrangörer

EVRY

Pris

Gratis