Hoppa till innehåll

Events

Vi arrangerar egna seminarier och nätverksträffar kring aktuella teman som är relevanta för dig. Vi anordnar och deltar också i olika konferenser, både nationella och internationella.

Evenemangskalender

Webinarkalender

  • Vi lever i en digital värld som blir mer och mer osäker. I takt med detta ökar behovet av säkerhetsåtgärder och en ökad kompetens bland verksamheters anställda för att skydda de digitala tillgångarna. 

  • Att digital transformation innebär förändringar har de flesta av oss insett. Och vi översköljs av olika metoder och begrepp som lovar en ljus, digitaliserad framtid för vår verksamhet.

  • Business Design är ett relativt nytt fenomen som uppstått i vakuumet mellan business management och service design. Fenomenet handlar kort och gott om att ta reda på hur man kan utforska nya affärsmodeller utifrån mänskliga behov.

  • Our team of Digital service consultants will digitalise your business

    Affärssystemet är navet i din verksamhet. Att det är pålitligt, enkelt att använda, kan utvecklas i takt med dina behov och har låg TCO är en förutsättning för att din affärsverksamhet ska växa och stärkas i en snabbt föränderlig värld.

  • I takt med att vi hittar nya sätt att skapa en enkel, effektiv och gripande kundupplevelse blir det allt tydligare att den differentierande faktorn är de känslor som vi skapar hos våra kunder.

  • Alla pratar om Artificiell Intelligens (AI). I takt med att oron för att "missa AI-tåget" stiger hamnar ämnet allt högre upp på de flesta verksamheters agenda.

  • Artificiell intelligens (AI) känns ofta väldigt abstrakt. Du kanske har hört stories om den mängd möjligheter som AI har att erbjuda och de stora framgångar du kan nå av att använda tekniken och de kraftfulla verktygen som ligger bakom den.

  • Vad är egentligen molnet och hur tar man sig dit? Känner du att det är dags att ta steget, men inte riktigt vet i vilken ände du ska börja och vad du behöver tänka på för att resan ska bli så smidig som möjligt?