Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Det här ska du tänka på innan du påbörjar ett digitalt projekt

Att starta igång ett digitaliseringsprojekt kan vara en komplicerad process. Det finns några punkter som är viktiga att hålla koll på oavsett projektets storlek. Det handlar om vart fokus bör ligga, att involvera hela företaget och att utveckla lösningar och verktyg med användaren i fokus. Oavsett om ni genomför projektet självständigt eller med hjälp av en extern partner som oss så är följande punkter viktiga att ta i beaktning:

Användarcentrerade lösningar

Fokusera på att ta fram lösningar och verktyg gjorda för användaren. Fråga er vem ni gör lösningen för och vilka möjligheter ni vill att den skapar. Involvera de medarbetare som kommer att påverkas. Om slutprodukten inte är anpassad efter användaren finns risk för onödig irritation hos medarbetare och dyra projekt som i slutändan inte används. Ni har en otrolig resurs i era medarbetare och att involvera dem tidigt i processen borgar för bra resultat i slutändan.

Utgå från er verksamhet

Vi brukar tänka på den digitala resan i olika steg, där varje steg tjänar till att frigöra resurser som möjliggör för ytterligare modernisering och innovation. Det är lätt att börja med att se på all häftig ny teknik, men ert första steg bör vara att se på er verksamhet och ta reda på var ni befinner er nu och vad ni har för mål.

Starta igång med projekt som är affärskritiska, annars är det lätt att projekt inte får den uppmärksamhet de behöver och effekten av projekten kan bli lidande om de inte prioriteras.

Sätt upp tydliga mätbara mål för vad ni vill åstadkomma. Följ upp och se så att ni uppfyller dessa.

Involvera hela organisationen

För att genomföra en lyckad transformation behöver hela organisationen vara involverad. Ofta förläggs digitaliseringsprojekt på IT-avdelningen. Detta kan medföra att perspektivet enbart blir utifrån deras sida, vilket kan bli fel om förändringen påverkar fler grupper i organisationen.

Det handlar även om att utnyttja alla era resurser för att få fler perspektiv på ett problem. Kanske någon av era medarbetare har genomfört ett liknande projekt och kan komma med viktig kunskap. Involverar ni hela er organisation kan ni dra nytta av den kollektiva kunskap som finns och era projekt får bättre förutsättningar att lyckas.

Här kan du läsa mer om olika digitaliseringsprojekt

M2 Retail Solutions

M2 Retail Solutions

Interaktiv design och presentation av butikskoncept med VR

Läs mer
Holmgrens Bil

Holmgrens Bil

Säker drift och effektiv support ska ta Holmgrens Bil till toppen

Läs mer
AD-plast

AD-plast

Förarlösa truckar öppnar för utveckling och tillväxt

Läs mer

Kontakta oss för digitaliseringsrådgivning