Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

GDPR - banar väg för nya affärsmöjligheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i maj 2018 och ger EES-medborgarna det mest heltäckande personuppgiftsskyddet i världen. Bolag som bryter mot förordningen kan räkna med höga böter eller störningar. För de som välkomnar förändringar, banar GDPR väg för nya affärsmöjligheter och i Norden är man väl positionerad för att dra fördel av detta.

 

GDPR tillgodoser behovet av en uppdaterad lagstiftning som kan hantera den snabba tekniska utvecklingen, ökningen av säkerhetsrelaterade brott, ojämna spelregler länder emellan och bristande möjligheter för konsumenterna att ha kontroll över sina personuppgifter. EES-borgare ska ha åtkomst till de personuppgifter som ett bolag har om dem, samt rätt att radera sina personuppgifter och/eller överföra dem till nya företag som kan generera värde av dem. I en tidsålder där vi rör oss mot plattformsbaserade ekonomier, är den fria rörligheten för personuppgifter en förutsättning för tillväxt. Detsamma gäller för individens kontroll över personuppgifter, tydligt samtycke och tillit.

Personuppgifter kallas ofta ”en ny valuta” eller "den nya oljan". Dataintensiva industrier driver tillväxt i ekonomin, och många av världens mest värdefulla företag arbetar huvudsakligen med datahantering. Samtidigt är det oro för att GDPR kommer att hämma de verksamheter som använder sig av personuppgifter. Strikt säkerhet och tydliga regler är emellertid nödvändiga om personuppgifter ska nå sin fulla potential som ny valuta.

Diskussionen om GDPR slutar ofta vid böterna. Mer uppmärksamhet bör ägnas åt hur GDPR kan förbättra datahanteringen, öka förtroendet, göra konsumenterna mer benägna att dela med sig av uppgifterna, göra samtycken mer begripliga och bana väg för helt nya tjänstekategorier.

GDPR har redan givit säkerhets- och e-identitetssektorn en rejäl energikick. En helt ny tjänstegren som möjliggörs genom GDPR är Personal Information Management Systems (PIMS). PIMS är en plattform vilket ger individen överblick över sina tjänster och personuppgifter från flera olika källor. Från denna plattform kan individen bevilja eller återkalla samtycke, radera eller överföra data. Plattformen kommer också att användas av individer för att ansluta sig till nya tjänster, och företag för att nå nya kunder. En sådan plattform kommer även att främja nya möjligheter inom dataaggregering, kognitiv teknik och datadrivna tjänster.

Nordiska företag är mycket väl positionerade att dra nytta av regeländringarna. Ingenstans i världen har allmänheten lika stor tilltro till offentliga institutioner, maktapparaten och samhället i stort. Finansiella institutioner åtnjuter särskilt stort förtroende när det gäller lagring av personuppgifter. Enligt uppgift är nordiska medborgare mycket benägna att dela med sig av sina personuppgifter, vilket gör marknaden mycket gynnsam för lansering av nya datadrivna tjänster.

Överensstämmelse med GDPR är tillräckligt om du vill undvika böter. GDPR kommer emellertid också att skriva om reglerna för datadriven verksamhet och omdefiniera vad det innebär att vara sätta kunden i centrum. För att förändra måste man välkomna det faktum att det är individen som kontrollerar sina egna personuppgifter.

 Download the report