Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Stark organisk tillväxt och betydligt ökad orderstock

(Fornebu, 16 juli 2018) EVRY redovisar en omsättning för andra kvartalet 2018 på 3 286 milj. NOK, jämfört med 3 089 milj. NOK under andra kvartalet 2017.  Efter justering för valutaeffekter och förvärv nådde EVRY en organisk tillväxt på 7,5 % i det andra kvartalet 2018. Samtliga affärsområden redovisade en organisk tillväxt under perioden.


”EVRY färdigställde ett antal betydande och strategiskt viktiga kontrakt under kvartalet inom samtliga affärsområden. Detta har stärkt både vår orderstock och vår position som digital mjukvaru- och tjänsteleverantör i Norden”, kommenterar EVRY’s CEO Björn Ivroth.

Rapporterad EBITA1 under andra kvartalet 2018 var 374 milj. NOK, jämfört med 321 milj. NOK under andra kvartalet 2017. EBITA-marginalen förbättrades med en procentenhet jämfört med andra kvartalet 2017 och slutade på 11,4 %.  

EVRY hade en orderstock på 18,8 miljarder NOK vid utgången av andra kvartalet, vilket var en ökning med 1 miljard från 17,8 miljarder NOK jämfört med utgången av första kvartalet 2018.

Att fånga tillväxten inom konsultverksamheten är en prioritet

EVRY är ett av Nordens största konsultföretag med mer än 2 000 direkt fakturerbara konsulter fördelat på 33 orter.

I 2017 rekryterade EVRY omkring 600 nya medarbetare inom nya kompetensområden såsom blockchain, AI, AR, robotisering, maskininlärning och IoT. Under det första halvåret 2018, har EVRY rekryterat ytterligare 370 nya medarbetare. De består av såväl konsulter så som teknikspecialister.

”Ett av våra huvudsakliga fokusområden är att stärka vår organisation med ny kompetens och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi är mycket stolta över att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna för IT-studenter i Norden. I Universum-undersökningen 2018 rankades EVRY sju platser högre än i 2017, vilket gör företaget till det elfte mest attraktiva teknikföretaget att arbeta för i Norden”, säger Björn Ivroth.

CEO planerar pension

CEO för EVRY, Björn Ivroth, har nu informerat styrelsen om sina pensionsplaner.

"Jag nærmer meg min 60 årsdag och har av den anledningen informerat styrelsen om min avsikt att gå i pension. Det kommer att ge EVRY gott om tid de närmaste månaderna för att välja en efterträdare. Fram till dess har jag fullt fokus på att implementera vår strategi och fortsätta transformationen av EVRY, säger Björn Ivroth.

EVRY kommer nu omgående inleda sökandet efter en ny VD och företaget kommer i denna process utvärdera såväl interna som externa kandidater.

Finansiella nyckeltal för det andra kvartalet 2018

  • Den totala omsättningen på 3 286 milj. NOK i Q2 2018, jämfört med 3 089 milj. NOK i Q2 2017, motsvarande en organisk tillväxt på 7,5 % i Q2 2018. 
  • Den totala omsättningen på 6 494 milj. NOK i H1 2018, jämfört med 6 266 milj. NOK i H1 2017, motsvarande en organisk tillväxt på 3,9 % i H1 2018.
  • EBITDA1 på 429 milj. NOK i Q2 2018, jämfört med 384 milj. NOK i Q2 2017, motsvarar en EBITDA1-marginal på 13,0 % i Q2 2018. EBITDA för H1 2018 var 802 milj. NOK (792 milj. NOK i H1 2017).
  • EBITA1 på 374 milj. NOK i Q2 2018, en ökning på 16,6 % från 321 milj. NOK i Q2 2017, motsvarar en EBITA-marginal på 11,4 % i Q2 2018 (10,4 % i Q2 2017). EBITA1 för H1 2018 var 694 milj. NOK (666 milj. NOK i H1 2017).
  • Kassagenereringen för de senaste tolv månaderna (LTM) per den 30 juni 2018 var på 78,3 %, vilket är en minskning med 19,1 procentenheter jämfört med LTM-kassagenereringen per den 30 juni 2017.
  • Orderstocken är på 18,8 miljarder NOK per den 30 juni 2018.
  • EPS1 på 0,56 NOK i Q2 2018 och 1,09 NOK per aktie under H1 2018 (0,44 NOK per aktie i Q2 2017 och 0,90 NOK per aktie i H1 2017).

1) Före Övriga intäkter och kostnader

 

Kontaktpersoner:

Frank Stangnes, Head of Group Treasury and Investor Relations

Tel: (+47) 47453275 - email: frank.stangnes@evry.com  

Unni Strømstad, EVP Communications and Marketing

Tel: (+47) 97753453 - email: unni.stromstad@evry.com