Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Debatt: Smarta städer kräver konkret planering

Smarta städer skapar både bättre livsmiljö och stärker konkurrenskraften. Det är därför förståeligt att aktörer från höger till vänster gärna pratar om de nya spännande möjligheter som öppnar sig i och med den digitala transformationen av samhället. Men det gäller att göra rätt från början, så vi slipper städer som blir smartare än medborgarnas bästa. 

Riktigt smarta städer bygger på tre hörnstenar:

  • Den effektiva och tillgängliga – automatiserade staden
  • Den uppkopplade och diversifierade – kunskapsstaden
  • Den öppna och anpassningsbara – deltagande staden

Dessa tre hörnstenar måste vara i balans för att skapa en långsiktigt hållbar och socialt attraktiv stad. De städer som bara fokuserar på en del riskerar att utvecklas till dystopiska mardrömsstäder. Det visar forskning som EVRY Strategic Design Lab har genomfört.

Det ligger nu på våra myndigheter och kommuner att ta hänsyn till att alla tre aspekterna i stadsplaneringen. Enskilda eldsjälar, som brinner för en av de tre hörnstenarna får inte ges för fria tyglar. Då kan något av scenarierna nedan snart bli verklighet:

1. En tillgänglig och effektiv stad har optimala lösningar för bostäder, finans, mat, vård, utbildning, tillgång till information, socialt stöd, sophantering och effektiv transport. Data är en värdefull tillgång, utmaningen är att skapa infrastrukturer för att hantera och dela data, insikter och kunskap mellan oss och utveckla samhället för alla.

Hårt vinklat blir denna stad en helt automatiserad stad befolkad av robotar. I Stockholm skulle till exempel ett transformerat Djurgården kunna ta hand om all avfallshantering och generera all energi som staden förbrukar. All transport och logistik skulle tas över av automatiserade fordon och drönare.

2. Den uppkopplade och diversifierade staden erbjuder och möjliggör starkare sociala band, kulturdynamik och nätverkande i bred form – vilket gör den till en attraktiv stad att leva i. Inkluderande mångfald, nätverkande och starka relationer är också en grogrund för innovation och en stabil och produktiv miljö som främjar samarbete och delningsekonomi.

Men draget till sin spets är denna kunskapsstad befolkad av invånare som ägnar sina liv åt lärande och sökande efter en sund och upplyst livsstil. På institutioner och offentliga platser arrangeras nätverksbyggande aktiviteter. Även om boende och samhällsföreträdare är högutbildade är de tungt beroende av andra städer för energi och resurser.

3. Den öppna och anpassningsbara staden handlar om ett skifte av värderingar och processer – samarbete snarare än konkurrens. För att skapa långsiktig framgång i en osäker framtid måste vi ompröva grunden för relationer. Vi måste samarbeta och bygga in öppenhet i det vi vill uppnå, vägen till resultat måste vara flexibel och möjlig att förändra och återställa. Det handlar om ömsesidighet och att finna en gemensam identitet.

I sin yttersta form avstår invånarna i den deltagande staden sin rätt till privatliv till förmån för rätten och möjligheten att delta i stadens utveckling. Data samlas ständigt in och tillgängliggörs så att nyutveckling kan ske baserat på allas input. Ett mindre antal experter (definierade av data) styr över vision och strategi – men allt baseras på medborgarnas inlämnade data.

Min förhoppning är att Sverige kommer att lyckas kombinera dessa tre smarta städer till ett inkluderande och hållbart samhälle i hela landet. Ett första steg tror jag kan vara att vi pratar om framtidsstäder i stället för smarta städer, för att flytta fokus från tekniken till metoder, ramverk och synsätt.

Regeringen har satt fokus på frågan genom att tillägna ett av sina fem strategiska samverkansprogram till smarta städer. Förhoppningsvis tar samverkansgruppen hänsyn till alla de tre aspekterna ovan. Parallellt krävs också konkreta initiativ i varje stad och kommun för att planera den smarta utvecklingen lokalt.

Robin Blomquist, innovationschef EVRY

Den 5 juli i Almedalen arrangerar EVRY seminariet Smarta medborgare kräver ett smartare samhälle - är du inte på plats kan du följa livesändningen