Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Open banking – en revolutionerande möjlighet för banker

De flesta banker är övertygade om det omvälvande värdet av open banking. Bankerna inser i allt högre utsträckning att open banking-plattformar är helt avgörande för branschen. Även om det generella införandet av open banking kan ligga 5–10 år fram i tiden förväntas vissa aspekter av open banking, till exempel öppna API:er, att tas i bruk inom en snar framtid. I Europa är det nödvändigt med ett tidigt införande av API:er för att bankerna ska uppfylla betaltjänstdirektivet PSD2, men det kan också innebära en möjlighet för bankerna att få en tidig start och  ett försprång in i open banking.

Införandet av open banking kommer att öppna upp för helt nya möjligheter för banker, med bland annat nya intjäningsmodeller.

Den enorma tekniska utvecklingen – särskilt framsteg som drivs av den mobila plattformen – har lett till att konsumenterna förväntar sig en smidig flerkanalsupplevelse och en enhetlig, global service. Därför har en av de största utmaningarna för bankerna varit att ändra sina befintliga servicemodeller för att kunna möta kundernas förväntningar samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Nya aktörer och ändrade kundförväntningar revolutionerar banksektorn. Bankerna riskerar att förlora inte bara kundinteraktionen utan också hela kundrelationen. Tillsammans med konsekvenserna av PSD2 innebär detta ett oerhört turbulent scenario för bankerna.

Open banking banar väg för öppna API:er, vilket i sin tur ger strategiska möjligheter där externa tjänsteleverantörer kan bygga vidare ovanpå bankernas data och arkitekturer. Open banking-konceptet hjälper bankerna att lansera engagerande tjänster på marknaden snabbare och billigare än de själva skulle kunna göra. Dessutom medför open banking att bankerna kan paketera fristående tjänster under eget tak och detta kan hjälpa bankerna att hantera sin roll och betydelse i framtiden.

Genom att tillhandahålla tredje part de nödvändiga verktyg kan bankerna öka den hastighet och enkelhet med vilken tredje part kan tillföra värde till bankplattformen och medlemmarna i dess ekosystem. Vilka verktyg en bank beslutar att tillhandahålla och vilka API:er man väljer att öppna kan i själva verket bli ett av de viktigaste särmärkena i framtida open banking-strategier. Genom att vara drivande bakom nätverkseffekter och resurskomplementaritet kan en bank skörda frukterna från styrkorna hos sina partners och skapa värde för alla medlemmar i bankens ekosystem.

Open banking innebär många möjligheter för bankerna, men det kan vara svårt för en bank att avgöra vilka möjligheter man ska satsa på. Ska banken anta rollen som fintech-appbutik, ingå i någon annans ekosystem eller hitta relevanta partners för att betjäna nischer och lokala marknader?

Vi rekommenderar starkt bankerna att ta fram visioner för hur de vill positionera sig i framtidens open banking-landskap och vi föreslår att man antar open banking-strategier som överensstämmer med visionerna. En open banking-strategi får inte vara ett halvhjärtat projekt utan en klar och koncis företagsövergripande satsning.

 

Ladda ner rapporten