Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Modernisera affärssystemet - Fyra myter och sanningar


Det finns ett antal föreställningar och gamla "sanningar" om affärssystems komplexitet och höga kostnader. Så är det inte längre. 

Den nya sanningen är att spelplanen är förändrad. Idag finns helt andra möjligheter att implementera och långsiktigt använda ett ERP-system smartare, kostnadseffektivare och med bättre stöd för verksamheten. Hur kommer det sig då att en hel del företag blir kvar i sina gamla system trots att behoven finns att modernisera med ny teknik? Här är några uppfattningar och föreställningar som leder till passivitet.


1. ”Det är komplicerat och dyrt att implementera ett nytt affärssystem”
Vi vet att många upplever det så och vi vet också att implementationer av alla storlekar har en begränsad budget att förhålla sig till. Just därför har EVRY utvecklat en metodik som gör att införandet av affärssystemet går mycket snabbare, vilket gör att du får en lägre projektkostnad, men också minimerar den tid som organisationen påverkas av införandeprojektet. Resultatet: Ett kortare projekt som stödjer din verksamhet på ett bättre sätt, och samtidigt en minskad risk för negativ påverkan på verksamheten.

2. ”Man måste dokumentera alla sina affärsprocesser i förväg”
Visst kan du välja att dokumentera affärsprocesserna i ett externt verktyg innan du sätter igång med din ERP-implementation. Men vad vi rekommenderar är att du under projektets gång tar utgångspunkt i våra Best-practice i de inbyggda standardprocesserna som du, vid behov, kompletterar och utformar unikt för din verksamhet. På det sättet får du en dokumentation av dina unika affärsprocesser, som du också kan använda som användardokumentation och i utbildningssyfte. Allt finns inbyggt och klart i applikationen, något som är mycket uppskattat bland våra kunder.

3. ”Man är beroende av att ha tillgång till ett fåtal nyckelpersoner i en projektgrupp”
Det arbetssättet vi tillämpar, där man under Proof-of-Concept fasen genomför ett antal Conference Room Pilots, har två stora fördelar; 1. Att man involverar ett antal användare tidigt under projektet, vilket säkerställer att lösningen stödjer verksamheten. 2. Man får en acceptans och förankring av lösningen genom att låta dessa arbeta i systemet. Rent praktiskt, med företagets verkliga processer och verkliga data. Det fortsatta implementationsprojektet blir också mycket effektivare med det arbetssättet då man efter Proof-of-Concept fasen har en bra grund att bygga vidare på.

4. ”Det är dyrt och krångligt med uppgraderingar”
Med applikationen i molnet, och moderna sätt att utveckla eventuella kundunika funktioner och integrationer, kan ny och förbättrad funktionalitet kontinuerligt tillföras. Dessutom sker det utan dyra och riskfyllda uppgraderingsprojekt. För att göra det lättare för ditt företag att enkelt och kostnadseffektivt modernisera har vi tagit fram en lösning som stöder din verksamhet - nu och över tid. Vi kallar den SmartStart ERP.

SmartStart ERP- ERP made easy
Vi vet att varje företag, verksamhet och organisation är unik, men för den sakens skull behöver man inte alltid utveckla sin egen lösning. Ibland är det smart att åka snål-skjuts. Att ta tillvara på beprövade metoder som visat på goda resultat och slippa fallgropar på vägen. Med vår lösning SmartStart ERP kan du använda dig av best-practice och smarta processer som vi vet fungerar när du står inför arbetet att implementera ett nytt affärssystem. Du kan försäkra dig om att processerna körs optimalt och, kanske det viktigaste av allt, att användarna också använder systemet på ett enhetligt och effektivt sätt.

Kontaktar du oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för ditt företag. Vi kommer överens om en Concept Demo som ger dig möjligheter att utvärdera möjligheten att modernisera din verksamhet tillsammans med EVRY och Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations.