Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

EVRY hjälper kunder med GDPR

Om knappt ett år börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) men innehåller också mycket som är nytt. EVRY har tagit fram ett upplägg för att hjälpa kunderna genom den här förändringen. Fredrik Wernqvist, ansvarig för upplägget i Sverige, berättar mer om det.

 

Vad är GDPR? 
- GDPR står för General Data Protection Regulation och träder i kraft 25 maj 2018. Den innebär bland annat ett ökat skydd av personuppgifter samt hårdare regler och kontroll.
 
Är det stora skillnader mellan GDPR och PUL? 
- Ja, GDPR innehåller mycket som är nytt jämfört med PUL. GDPR omfattar i princip all behandling av personuppgifter och innebär därför omfattande förändringar för företag och myndigheter. 
 
Exempel på innehållet i GDPR?
- Det krävs samtycke för att registrera och använda personuppgifter, finns inget samtycke är det ett lagbrott. Individen äger sitt eget data. På begäran ska personuppgifter kunna raderas och justeras.

Dataportabilitet ska finnas, dvs. det ska utan problem gå att transportera data mellan exempelvis musiktjänster som Spotify och Apple Music.  

All data måste också hanteras på samma sätt. I PUL fanns ett undantag för ostrukturerad data, dvs data i löpande text på exempelvis hemsidor eller i mail. 

På vilket sätt kan EVRY stötta i arbetet inför GDPR?
- Vi har tagit fram ett paket som innehåller fyra olika delar: Medvetenhet och ägandeskap, Ostrukturerat Data, Rättigheter (AD) samt Mobila enheter och övriga ”Red Alerts". Innehållet i de olika delarna är en kombination av enkäter, workshops och analyser med hjälp av olika verktyg.