Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

EVRY stärker sitt fokus på hälsoteknologi över hela Norden

(Stockholm, 21. Augusti 2018) EVRY förvärvar Exonor, ​​en ledande leverantör av strategiska konsulttjänster och supporttjänster avseende implementering av kliniska IT system. Detta förvärv kommer att stärka EVRYs kompetens inom ett operationellt kritiskt område för nordiska hälsovårdsföretagen.

Under de närmaste åren kommer hälso- och sjukvården att investera avsevärt för att modernisera sina kärnteknologisystem och utnyttja industristandardsystemen för att förbättra patientvården och förenkla samarbetet inom och mellan enskilda hälso- och sjukvårdsföretagen. Kritiska framgångsfaktorer för att uppnå dessa mål är att förbättra arbetsprocesser, förenkla hur människor samarbetar och förbättra utbildning och servicenivåer.

Med sin strategiska konsultkunskap och teknisk kunskap om att hantera och stödja kärnsystem, hjälper Exonor sina kunder att modernisera framgångsrikt och förverkliga digitaliseringspotentialen.

"EVRY har ett starkt team av dedikerade anställda som levererar lösningar till hälso- och sjukvården i Norden. EVRYs förvärv av Exonor kommer att stärka sin branschspecifika och specialistkompetens och öka kapaciteten på ett viktigt område. Vad detta innebär för kunder är att vi kommer att kunna vara en jämnstark drivkraft för digitalisering och modernisering inom hälsosektorn, säger Björn Ivroth, CEO för EVRY.

"Hälsovårdssektorn ska genomgå en stor teknologisk modernisering och Exonor är väl positionerat att vara en del av den därmed följande efterfrågan på strategiska konsulttjänster. Att gå ihop med EVRY innebär att bli en del av ett starkt team som är inriktat på att ge patienter och vårdpersonal de bästa”, säger partner Helge H. Monstad i Exonor.

Exonor har kontor i Oslo, Uppsala, Helsingfors och Köpenhamn. Företaget består av 17 duktiga och högt utbildade medarbetare som har en kombination av klinisk och hälsoteknologisk expertis. Exonor ser en stark efterfrågestruktur och förväntas fördubbla sitt antal anställda under de kommande tolv månaderna.

Exonor levererar strategisk konsultation avseende implementering och användning av kliniska hälsosystem. Företaget har också inrättat en servicedesk som serverar sjukhus i hela Norden.

EVRY förvärvar 100% av Exonor Group från och med 1. Juli 2018.