Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

EVRY och SpareBank 1 förlänger omfattande avtal

EVRY och SpareBank 1 förlänger samarbetet där EVRY, i tillägg till banktjänster, levererar nästa generation kärnbank- och betalningslösningar. Avtalet ska möta en dynamisk marknad där bankkunder ständigt efterfrågar nya och användarvänliga tjänster. Det samlade värdet uppgår till cirka NOK 3 miljarder under en period av sex år. Avtalet har en option att förlängas ytterligare sju år.

Björn Ivroth, Koncernchef EVRY och Jon Oluf Brodersen, VD i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

Användningen av digitala tjänster har skjutit i höjden och bankerna är på en konkurrensutsatt marknad som kräver ökat fokus på kostnader. Kombination av enklare digitala kundlösningar och automatisering av "back-office"-processer kommer att ge bankerna ökad konkurrenskraft.

- SpareBank 1’s förmåga att ta i bruk ny teknik är avgörande för att vara en ledande bankallians och kunna erbjuda branschledande tjänster till våra kunder. Våra värderingar bygger på närhet, lokal kompetens och trygghet i en digital vardag. Med EVRY har vi en samarbetspartner som tänker långsiktigt och som förstår mekanismerna i bankmarknaden samt våra behov. Det förlängda avtalet med EVRY säkrar oss tillgång till stabila, flexibla och kostnadseffektiva IT-tjänster som gör det möjligt för oss att vara snabbare att ta ut nya tjänster på marknaden. Vi bygger nu en effektiv plattform för en modern bankdrift, med digitala lösningar som gör oss rustade för att möta kundernas behov framöver, säger Jon Oluf Brodersen, VD i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

- Det förnyade avtalet är en stor förtroendeförklaring och bekräftelse på vår strategiska satsning i utveckling och leverans av nästa generation kärnbank- och betalningslösningar. En kundcentrisk kärnbank ger ökade möjligheter att kapitalisera på initiativ inom Open Banking. SpareBank 1 är mycket angelägna om att leverera användarvänliga och effektiva digitala tjänster till sina kunder. Vi fortsätter att bidra till SpareBank 1’s arbete med modernisering, förenkling samt ökad kostnadseffektivitet, och vi ska bistå med att göra banken ännu bättre rustad för att möta marknadens krav relaterat till mer relevanta och personliga tjänster i en digital värld, säger Björn Ivroth, koncernchef i EVRY.

Banksektorn är ett av EVRYs viktigaste tillväxtområden, och detta avtal bekräftar vår position som den ledande IT-partnern för bank- och finans i Norden. Avtalet med SpareBank 1-alliansen är strategiskt viktig för EVRY, då det ger en solid grund för fortsatt nordisk tillväxt under de kommande åren.

Framtidsorienterade banklösningar
EVRY etablerar den nya lösningen för kärnbank som en tjänsteplattform med komponenter baserade på industristandard. Utvecklingsstrategin och implementeringsmetodiken är förankrad genom ett tätt samarbete med BIAN-nätverket (Banking Industry Architecture Network), där EVRY är den enda nordiska IT-tjänsteleverantören som är medlem. Modern arkitektur och standarder, som bland annat ISO 20022, säkerställer att lösningarna är flexibla, kostnadseffektiva och anpassade för att uppfylla internationella krav.

Om avtalet
Avtalet gäller fram till 31 December 2022. SpareBank 1 har option på förlängning med ytterligare sju år, fram till 31 December 2029. Avtalet representerar ett samlat kontraktsvärde på minst 3,0 miljarder norska kronor under de kommande sex åren.

Om SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen består av 16 självständiga banker som samarbetar på en gemensam plattform och varumärke: SpareBank 1. Samarbetet organiseras genom det gemensamt ägda företagen SpareBank 1 Gruppen AS och SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med dess dotterbolag, i tillägg till flera andra direktägda företag inom SpareBank 1-bankerna.


Kontaktpersoner
Björn Ivroth, Koncernchef EVRY, tel: +47 23145000
Wiljar Nesse, EVP Financial Services, EVRY, tel: +47 934 48 116
Viola Hellström, VP Communications, EVRY, tel: + 46 73 708 1727 
Kristin Vetleseter, Kommunikationsdirektör,  SpareBank 1, tel: +47 934 80 648

Kontakta oss för att få veta mer