Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

EVRY levererar lösningar som skapar nya arbetssätt och möjligheter inom operation och intensivvård

I en verksamhet med kirurgi, anestesi och intensivsjukvård gäller det att planera ordentligt när man ska införa ett nytt journalsystem. Från EVRYs håll följer vi arbetet på plats för att det ska gå så smidigt som möjligt. En av EVRYs medarbetare berättar om hur det fungerade när en operationsavdelning och en intensivvårdsavdelning började använda journalsystemet MetaVision.


”Efter möte med sjukhusets projektgrupp och berörda avdelningars chefer på måndagen fick vi grönt ljus för att ta MetaVision i drift på thorax-operation och thorax-intensiven på tisdagen. Dessa två avdelningar var sist ut i införandeprojektet och vid det här laget var vi ett ganska rutinerat team som gick igenom de sista detaljerna inför tisdagen.

MetaVision är ett journalsystem för anestesi och intensivvård och varje sjukhus konfigurerar systemet tillsammans med EVRY utifrån sina arbetsflöden och rutiner. För oss som stöttar i verksamheten vid införandet gäller det att hålla reda på hur de jobbar för att kunna hjälpa slutanvändarna att använda systemet optimalt.

På tisdagsmorgonen mötte jag upp en anestesisjuksköterska på thorax-operation för att vara med henne under hela den operation som var planerad. Jag hjälpte henne att dokumentera alla arbetsmoment under operationen i MetaVision. Därefter flyttades patienten till thorax-intensiven, och in i deras MetaVision-layout, för fortsatt vård.

Hela vårdtillfället tillgängligt i ett system

På thorax-operation började vi med att skriva in patienten i MetaVision och efter det samlade systemet in data en gång i minuten från all den medicintekniska apparatur som patienten var ansluten till; respirator, narkosapparat och olika typer av övervakningsutrustning. Fram till och med måndagen hade alla dessa uppgifter skrivits på papper men nu kunde anestesisjuksköterskan istället ostört arbeta med patienten.

När patienten var sövd kunde jag hjälpa anestesisjuksköterskan att dokumentera i MetaVision samt att fylla i nödvändiga koder, checklistor och patientuppgifter. Alla läkemedel som patienten hade fått dokumenterades också i färdiga mallar som tagits fram utifrån verksamhetens rutiner.

Då operationen var klar flyttade vi över patienten till intensivvårdsavdelningen och öppnade patientens journal där, med all data från operationen synlig i den layout som thorax-intensiven använde. Anestesisjuksköterskan rapporterade över patienten med hjälp av den dokumentation hon fört under operationen. Jag stannade kvar på thorax-intensiven för att hjälpa intensivvårdssjuksköterskan där komma tillrätta med den nya journalen. På intensivvårdsavdelningen hade journalen förts på stora pappersark, ett per dygn, så skillnaden mot att plötsligt ha hela vårdtillfället i ett och samma system, med automatisk överföring av data från medicinteknisk utrustning var stor.

Vi följde samma arbetsmönster hela veckan, med representanter från projektgruppen och mig från EVRY på plats i verksamheten. Det var en mycket positiv vecka med engagerade användare och chefer som planerat väl för införandet! ”

SSAI.jpg

EVRY på SSAI/SFAI-veckan

Du träffar oss på EVRY i utställningen under SSAI/SFAI-veckan i början av september - den naturliga samlingspunkten för landets anestesi- och intensivvårdsläkare!

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HOS EVRY

Våra erbjudanden för dig som är verksam inom vård.

Läs mer
Kampanjsida-lakare.jpg