Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

EVRY och Bankdata ska ge danska bankkunder bättre likviditetsstyrning

(Stockholm 28 augusti 2017) Det danska företaget Bankdata, som levererar IT-tjänster till flera av de största bankerna i Danmark, har valt Cash Management-lösningar från EVRY. Avtalet sträcker sig över tre år och har ett kontraktsvärde om cirka 30 miljoner norska kronor.

Med Cash Management-lösningen från EVRY får Bankdata marknadens mest sofistikerade lösning för likviditetsstyrning, som inkluderar tjänsterna Cash Pool, Cross Border Cash Pool och Global Liquidity Management. Bankdatas medlemsbanker kan erbjuda nya och avancerade produkter till sina företagskunder och får med detta bättre likviditetsoptimering, reducerad ’time-to-market’ och reducerade driftskostnader.

Avtalet omfattar projektimplementering, programvarulicenser, tjänster, samt applikationsadministration med 24/7 applikationssupport. Projektet påbörjades före sommaren med en framgångsrik konceptvalidering, Proof of Concept, som kommer slutföras i höst. 

– För att vara huvudbank för sina största och mest komplexa företagskunder är våra elva medlemsbanker avhängiga av att kunna erbjuda innovativa och avancerade produkter för likviditetsstyrning. Efter att ha övervägt olika alternativ, konkluderade vi med att EVRY hade den bästa och mest användarvänliga lösningen. Med EVRYs moderna och välbeprövade lösning stärker vi våra medlemsbankers position som ledande leverantörer av tjänster med högt värde till företagsmarknaden, säger Poul Erik Osmundsen, Deputy Manager Basic systems & Payments i Bankdata.

– Detta avtal ger EVRY en starkare position i den danska marknaden, som är strategiskt viktig för oss. Att en så professionell och kompetent aktör som Bankdata har valt EVRY som samarbetspartner, är vi mycket stolta av. Vi ser fram emot att jobba nära med Bankdata och tillhandahålla våra lösningar för några av de främsta bankerna i Danmark. En rad ledande banker i Norge använder redan våra lösningar för likviditetsstyrning, och de danske bankerna kommer att kapitalisera på affärsvärdet i våra leveranser, säger Wiljar Nesse, koncerndirektör för Financial Services i EVRY.

EVRYs Cash Management-lösningar, som är en del av företagets Core Banking och Payment Suite, integreras nu med Bankdatas kärnbankssystem. EVRYs nya plattform för kärnbank och betalningslösningar levereras som komponenter baserade på industristandard. Utvecklingsstrategin och implementeringsmetodiken är förankrad genom ett nära samarbete med BIAN-nätverket (Banking Industry Architecture Network). Modern arkitektur och standarder, bland annat ISO 20022, säkerställer att lösningarna är flexibla, kostnadseffektiva och anpassade för att uppfylla internationella krav. Lösningarna kan levereras som SaaS-tjänster från EVRY, eller som komponenter installerade hos kunden.

Kontaktpersoner Wiljar Nesse EVP Financial Services EVRY, tel.  +47 934 48 116 Viola Hellström VP Communications Financial Services, EVRY, tel. + 46 73 708 1727 Poul Erik Osmundsen, Deputy Manager Basic systems & Payments, Bankdata, tel. +45 7924 2161

Om Bankdata Bankdata är en icke-kommersiell verksamhet som ägs av elva medlemsbanker. Bland dessa är två av Danmarks fem största banker, Sydbank och Jyske Bank. Bankdata har som mål att säkra utvecklingen och drifta medlemmarnas IT-lösningar så de är konkurrenskraftiga mot andra aktörer i branschen. Bankerna deltar aktivt i planeringen, utvecklingen och prioriteringen av företagets aktiviteter. Med sina 700 anställda är Bankdata en av de största IT-leverantörerna inom finans i Danmark. Bankdata levererar kompletta IT-lösningar till finanssektorn, inklusive utveckling av nät- och mobilbank, kredit- och rådgivningsverktyg, support och säkerhet. www.bankdata.dk Om EVRY EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på NOK 12,2 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista. www.evry.com.