Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Med säljkonfiguratorn levererar Zetterbergs rätt produkt, i rätt tid och till rätt pris

Zetterbergs tillverkar påbyggnader för lastbilar avsedda för transporter inom bygg, anläggning, renhållning och industri. Företaget är marknadsledande i Skandinavien och produkterna säljs i hela världen. Med hjälp av EVRYs säljverktyg håller man ordning på en stor produktflora med många kombinations- och påbyggnadsmöjligheter. Zetterbergs kan snabbt konfigurera rätt lösning till sina kunder som därigenom kan hålla transporterna rullande utan onödiga stillestånd som kostar pengar.

Rätt från början för bättre precision hela vägen till leverans

Zetterbergs påbyggnader är märkesoberoende och anpassade för marknadens alla lastbilschassin. Det innebär mycket information att hålla reda på om märken, modeller, fordonstyper, mått och specifikationer. Allt detta ska på ett enkelt sätt matchas mot användningsområde och transportbehov. Vad ska fraktas? Vilka egenskaper har lasten när det gäller vikt, temperatur, volym, säkerhetsklassificering osv.? Vilka väder- och klimatförhållanden kommer transporten att möta?

För att förbli konkurrenskraftigt behövde Zetterbergs modernisera och effektivisera sitt arbetssätt. Företaget brottades med en rad problem, eftersom man saknade ett ändamålsenligt IT-stöd:

 • Kundernas krav fångades inte upp systematiskt i ett tidigt skede. Det ledde ibland till sena och kostsamma omställningar eller till att fel produkt tillverkades.
 • Informationen i offerter och order var ofullständig. Den behövde kompletteras och korrigeras i flera omgångar.
 • Kunden kunde få olika prisuppgifter beroende på vilken säljare som gjort kalkylen.
 • Säljaren behövde kontakta kunden flera gånger för att diskutera produktutformning, informera om förseningar på grund av ombeställningar, få mer informati0n osv.
 • Längre leveranstid och onödiga ledtider på grund av ofullständigheter, fel och sena ändringar.
 • Svårigheter att ta fram exakta och korrekta produktspecifikationer påverkade produktionsplaneringen negativt.
 • Mycket tid ägnades åt manuellt arbete inom utveckling, försäljning och produktionsplanering.

EVRYs erfarenhet av liknande utmaning inom till exempel bilindustrin och väl beprövade IT-verktyg gjorde att Zetterbergs valde EVRY som samarbetspartner. 

Konfiguratorn håller ordning på varumärken, modeller, krav och specifikationer

Tillsammans med EVRY utformade Zetterbergs den nya arbetsprocessen. Man utgick från EVRYs standardprodukter inom säljkonfigurering (Proconsa Application Suite) och anpassade dem så att de passade Zetterbergs behov.

All information samlades på ett ställe och organiserades utifrån parameterstrukturer. Konfiguratorn utformades så att man enkelt kunde matcha produkt- och komponentinformationen med kundens krav och kommande transportbehov.

Med den nya lösningen har företagets produktutvecklings-, produktions- och marknadsorganisation fått ett effektivt hjälpmedel. EVRYs verktyg ställer krav på korrekt och komplett indata i ett tidigt skede från säljaren. Det resulterar i korrekta och kompletta offerter, produktspecifikationer, priskalkyler och produktionsorder. Ledtiderna kortas, rätt material beställs från början och behovet av ändringar minskar. När monteringen utförs går det snabbt för allt är rätt. Lastbilen kan snabbare tas i drift.

Med EVRYs verktyg får företaget följande förbättringar:

 • En mer rationell sälj- och orderplaneringsprocess.  
 • EVRY hjälper säljarna att snabbt ta fram rätt pris på produkterna baserade på konstruktionsregler, fordonsmärke, mått, användningsområde etc.
 • Bättre kommunikation med distributörer och kunder (snabbare, färre tillfällen).
 • Kvaliteten och precisionen ökar både vad gäller specifikation, prisuppgifter och leveranser. 
 • Kortare ledtider och leveranstider.

Zetterbergs stärker sin position som kundens långsiktiga samarbetspartner

Med hjälp av EVRYs säljverktyg håller man ordning på en stor produktflora med många kombinations- och påbyggnadsmöjligheter och kan snabbt konfigurera rätt lösning till kunderna. Kundernas förtroende bibehålls genom ständigt fokus på god kvalitet, bra prestanda och korta leveranstider. På så sätt hjälper Zetterbergs sina kunder att hålla lastbilarna rullande så att stillestånd och intäktsbortfall undviks.


Om Zetterbergs Industri AB

Zetterbergs Industri AB tillverkar påbyggnader och komponenter för lastbilar. Produkterna säljs i hela världen. Företaget är marknadsledande i Skandinavien. Det grundades 1923 av Henrik Zetterberg i Östervåla som i början gjorde smidesarbeten, reparationer av lantbruksmaskiner och hovslagsarbeten. Företaget ägs av Torbjörn Eriksson och Lars Erfäldt som båda är verksamma i företaget. Huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Östervåla i Sverige. Antal anställda är 93 personer (2011) och företaget omsätter 117 miljoner kronor (2011).