Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Volvo Penta håller ordning på ett avancerat produktsortiment med EVRYs konfigurator

Volvo Penta levererar högteknologiska dieselmotorer till världsledande inbyggnadskunder. Företaget arbetar kontinuerligt med produktutveckling, vilket leder till att produkterna blir alltmer komplexa. Med EVRYs konfigureringsverktyg, Proconsa Application Suite, är det lätt att göra ändringar i produkt- och komponentkatalogen som direkt slår igenom i hela processen från order till leverans (Order To Delivery, OTD).

Bättre koll på produkter, komponenter och priser

Volvo Pentas kunder kräver ständiga förbättringar av såväl prestanda som drifts- och miljöegenskaper. Därför satsar företaget mycket på produktutveckling. Utvecklingstakten inom elektronikområdet har varit särskilt snabb. Det gör att Volvo Pentas produkter har blivit alltmer avancerade och komplexa. 

För att behålla sin tätposition på marknaden beslutade Volvo Penta sig för att modernisera och effektivisera sitt arbetssätt. All information om produkter, komponenter, priser och order skulle samlas på ett ställe och organiseras utifrån parameterstrukturer. På så vis ville företaget minska antalet fel samt skapa ordning och reda.

EVRYs erfarenhet av liknande utmaningar inom till exempel bilindustrin, och väl beprövade IT-verktyg gjorde att Volvo Penta valde EVRY som samarbetspartner.  

Systematik och struktur effektiviserar order- till leveransprocessen

Tillsammans med EVRY utformade Volvo Penta den nya arbetsprocessen. Man utgick från EVRYs standardprodukter inom säljkonfigurering (Proconsa Application Suite) och anpassade dem så att de passade Volvo Pentas behov.

Med den nya lösningen har företagets produktutvecklings-, produktions- och marknadsorganisation tillgång till en gemensam sortiment- och komponentkatalog. Eftersom allt hänger ihop, är det lätt att göra ändringar i produktsortimentet, uppdatera priser och ersätta gamla komponenter med nya i det befintliga produktsortimentet.

Produktionsledet får med konfigureringsverktyget korrekta och kompletta order som direkt kan produktionsplaneras. Eftersom viss tid kan ha förflutit mellan offert och inkommande produktionsorder, behöver ordern verifieras före produktionsstart. Det går enkelt tack vare verktyget och den parameterbaserade produktstrukturen. 

Med ordning och reda behåller Volvo Penta sin ledande position

Införandet av EVRYs konfigureringsverktyg har inneburit betydande effektivisering och kvalitetshöjning. Tack vare ordning och reda har ledtiderna minskat och orderkvaliteten förbättrats. Den centrala orderadministrationen lägger mindre tid på att rätta fel. Behovet att kontakta säljaren för att komplettera, korrigera eller omförhandla en produktionsorder har minskat avsevärt. Volvo Penta jobbar idag mer kostnadseffektivt. Allt detta bidrar till att företaget kan ge god service till nöjda kunder. Därigenom kan företaget behålla sin ledande position på marknaden. 


Volvo Penta bedriver sin verksamhet inom två övergripande affärssegment: Marin och Industri. Företaget erbjuder kompletta drivsystem för fritids- och yrkesbåtar samt för industriella applikationer såsom dieseldrivna generatoraggregat, kranar, pumpar och containertruckar. Volvo Penta är störst i världen på dieselmotorer för fritidsbåtar och en ledande, oberoende tillverkare av industrimotorer. Antalet anställda uppgick 2011 till 1 338 personer (2011) och omsättning var 8,9 Mdr kr (2011). 

Relaterade IT-tjänster

Säljkonfigurering

Säljkonfigurering

Oavsett vilken bransch du är i kan en effektiv säljkonfigurering väsentligt korta tiden till avslut - och det är just vårt främsta mål när vi pratar säljkonfigurering på EVRY.

Läs mer