Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Med EVRYs säljverktyg kan Volvo Penta fokusera kundens behov istället för felrättning och administration

Volvo Penta erbjuder kompletta drivsystem för fritids- och yrkesbåtar. Företaget är världsledande på dieselmotorer för fritidsbåtar. Eftersom kunderna finns spridda runt om i världen, är global närvaro och snabb informationsspridning A och O. 

EVRYs säljverktyg används av Volvo Pentas säljorganisation i hela världen och har avsevärt förbättrat sälj- till orderprocessen (Sales To Order, STO). Tiden för administration och felrättning har minskat väsentligt. Säljarna kan jobba fokuserat med försäljning och kundvård och har alltid tillgång till korrekt produkt-, pris- och försäljningsinformation.

Minska administrationen för säljarna och förbättra orderkvaliteten

Kunderna inom den marina sektorn kräver ständiga förbättringar avseende prestanda samt drifts- och miljöegenskaper. Volvo Penta jobbar därför kontinuerligt med produktutveckling. Företagets produkter har blivit alltmer komplexa och produktsortimentet ändras ständigt. 

Utvecklingen har lett till ökad administration för säljarna, vilket gjort att de fått mindre tid till försäljning och kundvård. De ständiga förändringarna i sortimentet har ökat kraven på att snabbt och effektivt distribuera aktuell information. Det har även bidragit till att antal felaktiga order ökat.

För att behålla sin tätposition på marknaden beslutade Volvo Penta sig därför för att modernisera och effektivisera sitt arbetssätt. All information om produkter, komponenter, priser och order skulle samlas på ett ställe. Säljarna skulle alltid ha tillgång till korrekt och aktuell information för att snabbt kunna utarbeta ett komplett affärsförslag till kunden på den detaljnivå som krävs.

EVRYs erfarenhet av liknande utmaningar inom till exempel bilindustrin och väl beprövade IT-verktyg gjorde att Volvo Penta valde EVRY som samarbetspartner.  

Ett säljverktyg som effektiviserar sälj- och orderprocessen

Volvo Penta valde EVRYs verktyg inom säljkonfigurering (Proconsa Application Suite). Verktyget används av försäljningsbolagen och återförsäljare runt om i världen. Det hjälper företaget att arbeta systematiskt och globalt med standardkomponenter som skräddarsys efter kundernas specifika behov. Med hjälp av verktyget kan säljarna konfigurera produkter och ta fram exakt, detaljerad produktinformation som inbyggnadskunderna behöver. När kunden accepterat offerten är säljordern komplett och kan direkt användas som produktionsorder i produktionsplaneringen. På så sätt minskar ledtiderna och motorerna kan snabbare levereras till kund.

Med EVRYs verktyg får företaget följande förbättringar:

  • En mer rationell sälj- till orderprocess (Sales to order, STO)
  • Bättre och snabbare information till återförsäljarna
  • Möjlighet att snabbt skapa och kommunicera korrekta offerter och order
  • Offerter omvandlas till order utan extra arbete, vilket sparar tid och minskar risken för fel 

Färre fel, minskad administration och bättre service till kunderna

Med en effektivare sälj- till orderprocess som stöds av EVRYs verktyg kan säljarna över hela världen koncentrera sig på försäljning och kundvård istället för administration och felrättning. Företaget kan enkelt distribuera aktuell information om produkter och priser. Säljbolagen har alltid tillgång till gällande prislistor anpassade till respektive marknad - i rätt valuta, med rätt marginal och på rätt språk.

 “This is a project that makes the entire sales process, offering and ordering our products more effective. With ProSales the communication of product and pricing information between us and our markets is simplified. This will save time that instead can be spent in customer engaging activities”, Kim Örthén, Head of Marketing Europe.

Volvo Penta bedriver sin verksamhet inom två övergripande affärssegment: Marin och Industri. Företaget erbjuder kompletta drivsystem för fritids- och yrkesbåtar samt för industriella applikationer som exempelvis dieseldrivna generatoraggregat, kranar, pumpar och containertruckar. Volvo Penta är störst i världen på dieselmotorer för fritidsbåtar och en ledande, oberoende tillverkare av industrimotorer. Antalet anställda uppgick 2011 till 1 338 personer (2011) och omsättning var 8,9 Mdr kr (2011).