Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Kommunal medborgarportal förstärker e-demokratin för Västerås stad

Etablera den nya kommunala webbplatsen Vasteras.se som ska vara extra lättanvänd, särskilt för medborgare med någon form av funktionsnedsättning. Portalen Vasteras.se ska förbättra servicen till medborgarna och förstärka e-demokratin. En viktig del i detta är den användarvänliga informationsstrukturen som gör att besökaren har lätt att hitta informationen och e-tjänsterna de söker efter.

Staden anlitade EVRY för att få hjälp med att skapa den nya portalen. Vasteras.se är en av de första publika webbplatserna i Sverige som helt och hållet är utvecklad i Microsoft Office Sharepoint Server 2007. Dessutom är den uppbyggd enligt Microsofts globala ramverk för en kommunal webb, CSP (Citizen Service Platform).

- Vi har fått mycket beröm från användarna och ser fram emot det fortsatta arbetet med att utveckla webbplatsen, säger Siw Adolfson, kommunikationschef i Västerås stad

Grunden för vårt arbete var att kartlägga vilka användarna av Vasteras.se är, vad de behöver och i vilken situation de behöver det. Genom hela processen har vi också arbetat med webbplatsens tillgänglighet; grafiskt, tekniskt och innehållsmässigt, säger Åke Lagerberg, kundansvarig på EVRY.

Den nya portalen sätter användarna i centrum. Nu kan användarna lösa 55 procent av sina uppgifter redan på portalens första sida. Placeringen av innehåll och funktioner på första sidan anpassas efter det som är mest efterfrågat i portalen för tillfället. Det bygger på en blandning av kunskap och statistik. Webbplatsen är också integrerad med många externa tjänster som efterfrågas, såsom evenemang, turistinformation, väder och lediga jobb.

Besökare kan få de flesta sidor på Vasteras.se upplästa av datorn. Talläsaren är implementerad som en tjänst med produkten ReadSpeaker ifrån Voice Corp.

– I dag är många moderna webbplatser anpassade för människor som har grav synnedsättning och använder talsyntes, men den här typen av talläsare är en ganska ny företeelse, säger Siw Adolfson.

Det finns även andra människor som har nytta av den, t ex de som har läs- och skrivsvårigheter.

– En annan fördel med portalen är att det inte krävs några extraprogram som kostar pengar för att kunna använda delar av webbplatsen eller dess e-tjänster.

Portalen har utformats för att kunna erbjuda fler interaktiva e-tjänster. Framöver ska exempelvis ansökan om bygglov, barnomsorg och färdtjänst kunna ske direkt på webben.

Den nya webbplatsen lanserades våren 2009. Det övergripande syftet med projektet var att skapa en lättanvänd kommunal webbplats med god tillgänglighet, inte minst för medborgare med någon form av funktionsnedsättning. En viktig del i detta är den användarvänliga informationsstrukturen som gör att besökaren har lätt att hitta informationen och e-tjänsterna de söker efter.

- Genom webbplatsen har servicen till medborgarna förbättrats. Den gamla webbplatsen hade brister när det gällde användbarhet och tillgänglighet. Nu arbetar vi med att införa en mängd e-tjänster. Den nya webbplatsen är ett första steg för Västerås stad att bli en av Sveriges främsta e-kommuner, säger Siw Adolfson, kommunikationschef i Västerås stad.

Den förbättrade servicen till medborgarna ska efter hand medföra en minskad belastning på stadens administrativa personal. Antalet telefonsamtal till staden har redan minskat. De interna processerna blir successivt effektivare, dels genom automatisering, dels genom kvalitetssäkring, vilket innebär att alla ärenden behandlas likvärdigt.

Lanseringen av den nya webbplatsen föregicks av en betaperiod. Enligt analyser och enkäter fick den ett mycket gott mottagande av besökarna.

– Nu har webbplatsen gått i skarp drift. Vi har fått mycket beröm från användarna och ser fram emot det fortsatta arbetet med att utveckla webbplatsen, säger Siw Adolfson.

Relaterade IT-tjänster

E-förvaltning

E-förvaltning

E-förvaltning innebär att med IT skapa en enklare vardag för medborgare och en effektivare förvaltning. EVRY erbjuder tjänster inom bl a utveckling av användarvänliga e-tjänster, behovs- och kravanalys, förändringsledning, nyttovärdering mm.

Läs mer
Förändringsledning

Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att på ett strukturerat och planerat sätt leda verksamheten från nuläge till önskat läge och att involvera och engagera medarbetarna som berörs av förändringen.

Läs mer
Svefaktura eller Peppol som obligatorisk E-faktura för offentlig sektor

E-Faktura

Precis när vi sakta men säkert börjar komma över turbulensen kring GDPR kommer en ny lag och knackar på dörren. Vi syftar på lagen om elektroniska fakturor.

Läs mer
Ramavtal: Programvaror och tjänster - Vård Skola Omsorg

Ramavtal: Programvaror och tjänster - Vård Skola Omsorg

På Kammarkollegiets sida avropa.se finns mer information och möjlighet att skicka avropsförfrågan till alla leverantörer.

Läs mer