Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Swegon ger oss världens bästa inomhusklimat – IT hjälper till

På företaget Swegon arbetar man med visionen att skapa världens bästa inomhusklimat för människor och miljö. För att kunna erbjuda en global marknad lösningar och produkter inom luftbehandling, klimatsystem och ventilation behövs samtidigt en väl utvecklad och effektiv affärsprocess. 

I nära samarbete med EVRY och med hjälp av ett nytt gemensamt affärssystem i säljbolagen har Swegon i dag gått från ett manuellt och tidsödande arbete till ett effektivt och väl sammanhållet.

Från manuellt och spretigt till automatiserat och gemensamt

Med en utpräglat internationell verksamhet och säljbolag i 17 länder stod Swegon inför en situation där möjligheten att överblicka och effektivt analysera försäljningsstatistik och nyckeltal var begränsad. Olika lösningar för varje land innebar omfattande manuellt arbete både för säljbolagen och för moderbolaget.

I ett producerande exportföretag som Swegon är kraven på en effektiv process för att lägga order och fakturera särskilt tydliga. I synnerhet som flertalet order är kundunika och produkterna förkonfigurerade. Beroende på geografisk marknad och behov görs dessutom affärer i princip dygnet runt.

– Vi hade en alltför spretig process där varje säljbolag använde sig egen, ofta Excelbaserade lösning, för orderhantering. För att kunna effektivisera arbetet och säkra kvaliteten i ekonomifunktionen behövdes ett nytt verktyg. Med ett gemensamt affärssystem där säljbolagen delar både system och arbetsprocess såg vi möjligheterna att samla, utveckla och förbättra verksamheten, säger Karin Lagergren, Administrative Development Manager, Swegon AB.  

Nytt affärssystem och gemensamma begrepp

När Swegon såg till urvalskriterierna för en ny lösning var kostnad och tillgänglighet avseende licenser, landsmoduler, kunskap och tillgänglighet hos leverantör viktiga parametrar. Slutligen tittade företaget också på integrationsmöjligheten mot befintliga offertsystem och integration med Microsofts Officeportfölj.

Swegon övervägde alternativen och fann att Jeeves Universal och den lösning som presenterades av EVRY bäst matchade verksamhetens utmaningar. EVRYs närhet och samlade erfarenhet och kompetens kring Jeeves avgjorde också i valet av samarbetspartner.

Det nya affärssystemet infördes först i Swegons norska bolag Swegon A/S och har hittills implementerats i 7 av koncernens 17 säljbolag. Utrullningen fortsätter med målet att samtliga bolag ska arbeta i den gemensamma lösningen. Sättet att införa den nya lösningen har inneburit att Swegon själva haft en aktiv roll i arbetet. På så vis har den egna kunskapen och erfarenheten ökat under resans gång. Beroendet av externa konsulter har med det också avtagit i takt med att allt fler säljbolag anslutits.

Införandet av Jeeves har bland annat gjort det möjligt för en säljare att gå från produktkonfigurering till order i ett och samma flöde. Tidigare arbetade man i flera system med risk för felknappningar och kvalitetsbrister. Den nya lösningen där medarbetarna exempelvis dela vyer, språk (engelska) och följer en gemensam kontoplan innebär en säkrare och mer stabil ekonomifunktion. När fler kan göra mer blir organisationen också mindre personberoende.

Effektivare administration och mer tid för verksamheten

Med införandet av Jeeves och ett gemensamt arbetssätt har Swegon fått tydliga effekter. En viktig aspekt är att moderbolaget i dag har ökad kontroll och insyn i säljbolagen. Möjligheterna att snabbt analysera lönsamheten per produkt och land har exempelvis blivit avsevärt bättre. En gemensam lösning har också förbättrat möjligheterna att ge snabb support och dela kompetens inom koncernen.

En stor och tydlig vinst är just orderflödet. Där säljbolagen tidigare registrerade order manuellt i sina egna system går dessa i dag direkt in i det gemensamma affärssystemet. Att jämföra nyckeltal, överblicka orderingång och utestående fordringar är ytterligare exempel på saker som blivit betydligt enklare och mindre tidskrävande.

– Att införa ett gemensamt affärssystem och arbetssätt i ett flertal internationella bolag har varit och är en komplex och många gånger utmanande process. EVRY har samtidigt tillfört kompetens och erfarenhet som bidragit till att vi nu ser resultaten och konkret nytta i den dagliga verksamheten, avslutar Karin Lagergren, Administrative Development Manager, Swegon AB.

”När vi nu ser resultatet är det tydligt att ett gemensamt affärssystem och arbetssätt ger oss stora fördelar jämfört med tidigare”, Anne Strömberg, Group Accounting Manager, Swegon AB

Om Swegon

Swegon AB ingår i Latour-koncernen och levererar komponenter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med avsevärd energibesparing.

Inklusive utländska försäljningsbolag, har Swegon totalt ca 1350 anställda och omsätter ca 2,8 miljarder SEK.

Relaterade IT-tjänster

Unit4 Business World (UBW)

Unit4 Business World (UBW)

Tillsammans med EVRY och Unit4 Business World får du mer tid över till det du kan bäst.

Läs mer
IFS Applications – den fullständiga ERP-sviten

IFS Applications

IFS Applications är en fullständigt integrerad applikationssvit som gör det möjligt att hantera fyra viktiga kärnprocesser.

Läs mer
Det sammankopplade företaget

Det sammankopplade företaget

Ju mer digitalt ett företag blir desto mer ökar behovet att hålla ordning och reda bland system, processer, projekt och medarbetare.

Läs mer
Business Critical - Supportspecialister till din tjänst

Business Critical - Supportspecialister till din tjänst

Inom EVRY har vi en dedikerad supportorganisation med ett 25-tal personer som arbetar med support avseende våra kunders användning av sina ERP-lösningar och närliggande system.

Läs mer
Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition

Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition

För medelstora och större företag är Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition affärssystemslösningen som ger den flexibilitet du behöver - molnbaserat, komplett affärsstöd med allt från Ekonomi till Produktion. (Tidigare Dynamics AX och Dynamics CRM).

Läs mer
Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

Nyckeln heter verksamhetsnytta – först verksamhetens och användarnas behov, därefter implementation.

Läs mer
Pyramid - affärssystemet som växer med din verksamhet

Pyramid

Med välutvecklade funktioner och ett lättarbetat gränssnitt möter Pyramid dina behov inom information och verksamhetsstöd.

Läs mer
Oracle JD Edwards EnterpriseOne – En världsomspännande ERP-lösning

Oracle JD Edwards

Tack vare många branschspecifika lösningar är JD Edwards EnterpriseOne en perfekt grundläggande ERP-lösning som sedan kan kompletteras.

Läs mer
Jeeves

Jeeves

Med stort verksamhetskunnande inom olika branscher och med många genomförda branschinstallationer, har vi förmåga att skapa det optimala IT-stödet för just er verksamhet

Läs mer