Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Nordisk ekonomisk plattform stärker Storebrands konkurrenskraft

Med ett nytt affärssystem från EVRY uppnår finans- och försäkringskoncernen Storebrand fördelar på både kort och lång sikt. För en verksamhet som tryggar andras framtid blir det som att "ta sin egen medicin".

Storebrandkoncernen har många äldre och överlappande ekonomisystem. Systemen måste fungera tillsammans med andra affärssystem - något som tidigare varit ett stort problem. Därför ville Storebrand ha ett gemensamt nordiskt ekonomisystem som gör det möjligt att standardisera och effektivisera i hela organisationen med en sömlös integration mot försäkringssystemen.

Valet föll på UNIT4 Business Word (UBW). Ett år efter att systemet lanserades med modulerna huvudbok/redovisning, anläggningstillgångar, leverantörs- och kundreskontra samt rapportering kan koncernredovisningschefen Joakim Kase konstatera att det var ett mycket lyckat val av både system och samarbetspartner.

– Vi ser UBW som en viktig plattform för våra affärskritiska system och det ger oss stora fördelar i form av förenklad rapportering och bättre tillgänglighet till viktig information. Systemet har också ökat medarbetarnas engagemang och vi är nu ännu bättre förberedda inför den digitalisering som hela finansbranschen är inne i. Det finns alltså faktorer som stärker Storebrands konkurrenskraft på både kort och lång sikt. Investeringen kan verkligen ses som "en bra försäkring" för hela koncernen, berättar Kase.

Lyckad leverans
Implementering av ett nytt affärssystem är ett stort projekt som många organisationer drar sig för att göra, men med professionella och erfarna samarbetspartners kan övergången ske smidigt och enkelt.

– Projektet var klart i tid efter ett utmärkt samarbete mellan EVRY som leverantör, KPMG som projektledare och våra egna engagerade och kompetenta projektmedlemmar. Under hela processen präglades samarbetet av förtroende, öppenhet och lösningsorientering. Vi upplevde att både KPMG och EVRY hade avsatt sina mest erfarna konsulter för detta projekt, förklarar Joakim Kase.

Kompetens och tillförlitlighet
Hög kompetens och gedigen branschkunskap var avgörande när Storebrand valde UBW och EVRY som leverantör och driftspartner för lösningen.

– Vi kände till EVRY sedan tidigare som en pålitlig partner med omfattande kunskap om försäkringsbranschen och vi var säkra på att de hade den kompetens och de resurser som vi skulle behöva, säger Joakim Kase.

Framgångsfaktorer
Vad var avgörande för att projektet lyckades? Vad kan andra lära av projektet? Storebrand delar gärna med sig av sina erfarenheter:
Det som var avgörande när vi implementerade vårt nya affärssystem var:

  • val av samarbetspartners,
  • frigörande av tid och resurser i den egna organisationen och
  • förankring hos den högsta ledningen.

Dessutom valde vi alltid standardlösningar när det var möjligt, även om det skulle innebära att våra medarbetare måste ändra sitt arbetssätt. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte är något tvivel om att vi både på operativ nivå och högsta beslutsnivå står väl förberedda inför framtida utmaningar i en spännande bransch, avslutar Kase.

 

Tillsammans med EVRY och Unit4 Business World får du mer tid över till det du kan bäst.

Läs mer
UBW.jpg