Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Digitala lösningar som gör livet enklare för miljontals människor

Den globala marknaden för inkontinensprodukter är både stor och komplex. Inkontinens är vanligare än de flesta tror och påverkar varje dag livet för miljontals människor i flera led – från användare och anhöriga till vårdgivare och hälsomyndigheter. Att inkontinens omges av sociala tabun ställer också särskilda krav i arbetet med att ge målgrupperna rätt information och verktyg.

”EVRY har ett bra perspektiv och förmågan att skapa moderna lösningar som fungerar i praktiken och inte minst, gör tydlig nytta för våra kunder på en marknad som är utpräglat internationell"- Lennart Hjält, SCA

Gör information tillgänglig på målgruppernas villkor

För TENA, ett av det globala hygien- och skogsproduktföretaget SCAs världsledande varumärken, handlar allt arbete om att göra livet lättare för de människor som använder företagets produkter och tjänster. På samma sätt som stora resurser satsas på forskning och utveckling av banbrytande produkter och tjänster, är en avgörande framgångsfaktor att möta människors behov av digital information och hjälp - ett arbete som görs i ett samhälle präglat av informationsöverflöd.

Förstå både kunderna och marknadsavdelningen

I nära samarbete med EVRY arbetar TENA med att finnas tillhands och möta sina målgrupper med digitala lösningar – att förstå dem, ge relevant information som hjälper dem att ta rätt beslut, att skapa verktyg som förenklar vardagen och exempelvis gör det enkelt att beställa produkterna. I TENAs fall handlar det också om förmågan att på en global marknad hantera och tillgodose vitt skilda kunders olika behov.

Som en del av samarbetet har EVRY bland annat hjälpt TENA analysera hur produkter och produktinformation ska upplevas digitalt och utvecklat koncept för webbplatser och appar. Till exempel har EVRY utvecklat en app för TENA som säkerställer att användare och vårdgivare på ett enkelt sätt ska få rätt produkter i rätt storlek.

En stor utmaning för TENAs marknadsavdelning är också att förstå hur de kan använda digitala verktyg gentemot sina kunder och därigenom utveckla sin affär ytterligare. Tillsammans har EVRY och TENA därför utvecklat informationsstrukturer och IT-lösningar som möjliggör för marknadsavdelningen att följa upp och anpassa budskapet, så att rätt målgrupp får rätt information.

Lagt grunden för webbaserad kommunikation

- Webben är i dag en integrerad del av vårt erbjudande som också står för mer än 10 % av vår försäljning. Noterbart är exempelvis också att en stor del av trafiken på TENAs hemsidor i dag kommer från olika mobila enheter, och det ökar månad för månad. Över tid kommer vår marknadskommunikation att vara mer webbaserad och arbetet med digitala lösningar därmed än mer viktigt. Samtidigt är det här ett område där utvecklingen går fort. Vi måste arbeta med en partner som är en möjliggörare och kan hjälpa oss utveckla rätt saker till rätt kostnad och kvalitet, säger Lennart Hjält, Director e-Business, Incontinence Care Europe, SCA.


– TENA har under många år varit en föregångare när det gäller att skapa digitala lösningar som gör riktig nytta för användare inom hälso- och sjukvården, inte minst brukare och anhöriga. Vi är stolta över att vara med och möjliggöra den resan, säger Jesper Viktor, Business Line Manager, EVRY.

Exempel på områden där EVRY hjälper TENA:

  • Koncept och användarupplevelse (för webbplatser och appar).
  • Rådgivning och projektledning inom digital marknadsföring.
  • Business support och lanseringar på olika marknader.
  • Utveckling inom olika IT-projekt.