Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Sammanhållet vårdprocesstöd i Östergötland

IT-lösningarna inom ett landsting måste fungera som en helhet för personalen – också när flera vårdapplikationer från olika leverantörer används i vårdprocessen för en patient. Landstinget i Östergötland valde att samarbeta med EVRY för att tillgodose sina IT-behov och användarnas krav på en sammanhållen lösning. Med hjälp av produkten WEADD Sync erbjuder Landstinget i dag sina användare en enkel åtkomst till olika vårdapplikationer, något som effektiviserar arbetet och höjer patientsäkerheten.

Effektiv och säker åtkomst till all information om en patient

Kraven på vården är många – att sätta fokus på hela människan, ökat samarbete kring diagnos och klinisk behandling kombinerat med höga säkerhetsnivåer och ett stort behov av effektivisering. Det finns i praktiken inget system som i längden ensamt kan tillgodose alla behov. Därför kommer det alltid att finnas efterfrågan på nischsystem som stödjer specialistverksamheter.

Den stora utmaningen är att stödja vårdpersonalens krav på enkel, överskådlig, snabb och säker tillgång till information oavsett hur många system som är inblandade i vårdprocessen för en patient. Ju fler system som används, desto fler inloggningar och val av patient i varje system måste användaren göra. Det är tidskrävande för användaren samtidigt som risken ökar för patientförväxling eller att viktig information inte hittas.

Att enkelt ha tillgång till information om en patient oavsett i vilket system den finns är därför nödvändigt för att kunna bedriva en effektiv och säker vård.

En inloggning ger åtkomst till samtliga vårdapplikationer

Med WEADD Sync har Landstinget i Östergötland fått ett sammanhållet vårdprocesstöd där vårdapplikationer från olika leverantörer fungerar tillsammans och delar information.

Efter inloggning i datorn så blir de applikationer och den information som är knutna till användarens verksamhet tillgängliga. Via WEADD Sync startar vårdpersonalen sedan önskade vårdapplikationer utan nya inloggningar. Om en patient är aktiv i en applikation säkerställer kontexthanteraren i WEADD Sync att samma patient finns i samtliga aktiva vårdapplikationer.

Efter inloggning i datorn så blir de applikationer och den information som är knutna till användarens verksamhet tillgängliga.

Den tillhörande loggtjänsten lagrar alla händelser och aktiva system för en patient vilket tillgodoser de krav som ställs av patientdatalagen PDL. Lösningen ökar tryggheten och frigör tid för vårdpersonal.

Hög säkerhet, låg risk och bättre användning av resurser

Med WEADD Sync har Landstinget i Östergötland skapat ett mer sammanhållet vårdsystem som gör det möjligt att integrera de bästa produkterna inom varje område. Här kan specialistavdelningarnas behov av olika nischprodukter tillgodoses i en effektiv arbetsmiljö med hög patientsäkerhet.

Vårdapplikationer kan läggas till eller fasas ut med låg risk och begränsade kostnader vilket ökar livslängden på landstingets befintliga investeringar. Dessutom har utvecklingskostnaderna minskat genom att gemensamma funktioner kan återanvändas i stället för att byggas in i varje system.


Landstinget i Östergötland omfattar Östergötlands län med tretton kommuner och 429 640 invånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård och tandvård. Den östgötska hälso- och sjukvården består av närsjukvård med 42 vårdcentraler och specialistsjukvård på sjukhus i Motala, Norrköping och Linköping. Folktandvården har 40 kliniker i länet. Landstinget i Östergötland är länets största arbetsgivare med cirka 11 300 medarbetare.

Relaterade IT-tjänster

Egenrapportering och distansövervakning med Medixine Suite

Medixine Suite

Egenskapen att lagra personliga hälsodata gör produkten lämplig att användas som generellt PHR (Personal Health Record).

Läs mer
Proaktiv och initierad applikationsutveckling och förvaltning

Proaktiv och initierad applikationsutveckling och förvaltning

Proaktiv och initierad applikationsutveckling och förvaltning

Läs mer
Strukturerat samarbete mellan kommun och landsting vid utskrivning med Prator

Prator

Prator är en webbaserad tjänst för användare inom slutenvård, primärvård, psykiatrisk öppenvård och kommuner som arbetar med samordnad vårdplanering/utskrivningsplanering.

Läs mer
E- formulär - strukturerad vårddokumentation med EyeDoc

EyeDoc

EyeDoc är en applikation som hanterar innehåll i elektroniska blanketter, brev, rutindokument och formulär.

Läs mer
OPAS stödjer ortopedinjengörens arbete

OPAS

OPAS stödjer ortopedinjengörens arbete

Läs mer
WEADD™ Handbok för Anestesi och Operation – digital handbok för vården

WEADD™ Handbok för Anestesi och Operation

All relevant information för anestesi, patientpositionering och operation presenteras på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt i en digital handbok.

Läs mer
E-arkivering – smidig arkivering av e-journaler

e-Arkivering

Att hantera flera olika system parallellt är både opraktiskt och kostsamt. När systemen har tjänat ut sin roll bör de istället arkiveras. Det är ett effektivt sätt där hänsyn tas till gällande lagar som kräver att journaler och information finns kvar. 

Läs mer
Så projektleder vi inom hälso- och sjukvård

Projekt- och förändringsledning

Att hantera flera olika system parallellt är både opraktiskt och kostsamt. När systemen har tjänat ut sin roll bör de istället arkiveras. Det är ett effektivt sätt där hänsyn tas till gällande lagar som kräver att journaler och information finns kvar. 

Läs mer