Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Standardfunktionalitet och utbildning ger full koll i alla led – SALAB trimmar produktionsprocessen

SALAB är ett svenskt företag med höga krav att kunna arbeta med en optimal produktionsprocess. Företaget som utvecklar och tillverkar totalt 500 kundunika hud, hår- och stylingprodukter samt ett flertal specialprodukter inom vård och personhygien måste ha en väl sammanhållen produktion. När SALAB stod inför en uppgradering av affärssystemet Jeeves innebar det en möjlighet för företaget att med EVRY som ny partner få en effektiv helhetslösning och full kontroll i alla led.

Hitta tillbaka till standard och ett mer effektivt verksamhetsstöd 

– Lite förenklat kan man säga att vi med EVRYs hjälp förstod att vi behövde hitta tillbaka till den standardfunktionalitet som finns i Jeeves. När vi startade projekt ”Jeeves” var EVRY inte vår partner. Implementeringen av affärssystemet hade gått knackigt redan från början och vi var inte nöjda med supporten. Dessutom ville jag lära mig att göra viss utveckling och sköta intern support själv, säger Tero Ojala, ansvarig för SALABs försäljning och produktion.  

Med EVRYs kunskap om Jeeves, framför allt inom produktionsmodulen, såg SALAB möjligheten att få ny kraft i arbetet med att skapa ett effektivt verksamhetsstöd. Med en mer standardbaserad lösning fanns det en tydlig potential att höja systemets prestanda. På så vis skulle SALAB få en lösning väl anpassad både för SALABs kunder och för den egna produktionsanläggningen.

– Konkret behövde vi bättre möjligheter att arbeta med kalkylering och smidiga verktyg som kan hjälpa oss i arbetet med exempelvis spårbarhet och att ha full kontroll på vårt lagervärde. Jag fick också bekräftat hur viktigt det är att följa standard, inte minst för att göra uppgraderingar så enkla som möjligt, fortsätter Tero Ojala.

Analys och utbildning som sätter SALAB i förarsätet

EVRY blev under våren 2011 SALABs nya Jeevespartner. Samarbetet började med en genomgång av systemet där EVRY tillsammans med SALAB genomförde ett antal workshops och analyserade de implementerade anpassningar som gjorts. Arbetet genomfördes under temat ”Go Standard” och hade flera syften:

  • Lära känna varandra – med fokus på system, verksamhet och samarbete
  • Identifiera möjligheter att använda mer av Jeeves standardfunktionalitet
  • Förstudie för uppgradering från Jeeves Enterprise 9.2 till Jeeves Universal 2.0.3


Under hösten 2011 gjordes ett stort arbete med genomgång av kalkylhanteringen av SALABs artiklar samt avstämning och utbildning i hur produktionskalkylen i Jeeves fungerar.

– Produktkalkyler och arbetsoperationer var något vi saknade i Jeeves och det var ett av de första projekt vi startade tillsammans. Vi ville också minska vår sårbarhet när det uppstår fel i Jeeves och vi själva inte har kunskapen att lösa dem utan varit tvungna att vänta på support. EVRY visade under arbetets gång bred kunskap i alla moduler, i synnerhet produktionsmodulen, vilket är den som är viktigast för SALAB, säger Tero Ojala.

Löpande genomförs nu kundanpassade utbildningar som syftar till att skapa ökad förståelse för Jeeves och att kunna överföra valda delar av systemförvaltningen till SALABs egen personal.

« EVRYs medarbetare visar genomgående viljan och kunskapen att se möjligheterna och ge förslag på åtgärder som gynnar vårt företag. Det känns som vi har ett väldigt livskraftigt samarbete och en partner som kombinerar mycket hög kompetens inom Jeeves med förmågan att lära ut hur vi själva kan arbeta mer effektivt. »

Tero Ojala, Sales & Production manager, SALAB  

Bättre kontroll över kostnader och tidsåtgång

Efter genomlysning, utbildning och övergång till fokus på standardfunktionalitet har SALAB nu bättre kontroll över sina direkta kostnader, omkostnader och marginaler samt en enklare hantering och uppdatering av artikelkalkyler. Kontrollen över lagervärdet har också förbättrats.

– EVRY levererade enligt förväntningarna och lärde upp oss parallellt med att fel avhjälptes. De förklarade hur felen uppstått och hur de löste dem vilket i sin tur gav oss värdefull kunskap för framtiden. Det har bidragit till att vi nu arbetar med fungerande grunddata för produktionskalkyler i form av arbetsoperationstider och kostnader samt löpande förståelse och kunskap om systemet i sin helhet, fortsätter Tero Ojala.

En konkret förbättring är avvikelsehanteringen där SALAB nu kan följa upp den förväntade tillverkningstiden mot faktisk tid. Informationen överförs sedan direkt från Jeeves till SALABs BI-system vilket ger en snabb och bra uppföljning med bättre kontroll över kostnader och tidsåtgång i produktion.

– Ytterligare ett resultat är att jag i dag kan sköta ungefär 95 % av den interna supporten själv vilket gör att vi snabbt kommer vidare när fel uppstår. Det gör att vi inte har några höga supportkostnader utan kan spendera den budgeten på nya utvecklingsprojekt istället, avslutar Tero Ojala. 

Fortsatt utveckling
Under 2012 inleddes diskussioner om att börja arbeta mer med kvalitetshanteringen och implementera stöd för GMP (Good Manufacturing Practice) i Jeeves. I samband med detta togs beslutet att uppgradera till Jeeves Universal 3.0.2, för att få tillgång till de nya modulerna Quality Control (QC) och Revision Control (RC). Uppgraderingen gick väldigt smidigt och genomfördes under två kalendermånader.


Om SALAB
SALAB utvecklar och tillverkar kundunika hud, hår- och stylingprodukter samt ett flertal specialprodukter inom vård, omsorg och personhygien. SALAB har ca 500 produkter och producerar över 2 500 ton kosmetika varje år. Företaget omsätter 80 miljoner kronor.

Relaterade IT-tjänster

Unit4 Business World (UBW)

Unit4 Business World (UBW)

Tillsammans med EVRY och Unit4 Business World får du mer tid över till det du kan bäst.

Läs mer
IFS Applications – den fullständiga ERP-sviten

IFS Applications

IFS Applications är en fullständigt integrerad applikationssvit som gör det möjligt att hantera fyra viktiga kärnprocesser.

Läs mer
Det sammankopplade företaget

Det sammankopplade företaget

Ju mer digitalt ett företag blir desto mer ökar behovet att hålla ordning och reda bland system, processer, projekt och medarbetare.

Läs mer
Business Critical - Supportspecialister till din tjänst

Business Critical - Supportspecialister till din tjänst

Inom EVRY har vi en dedikerad supportorganisation med ett 25-tal personer som arbetar med support avseende våra kunders användning av sina ERP-lösningar och närliggande system.

Läs mer
Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition

Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition

För medelstora och större företag är Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition affärssystemslösningen som ger den flexibilitet du behöver - molnbaserat, komplett affärsstöd med allt från Ekonomi till Produktion. (Tidigare Dynamics AX och Dynamics CRM).

Läs mer
Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

Nyckeln heter verksamhetsnytta – först verksamhetens och användarnas behov, därefter implementation.

Läs mer
Pyramid - affärssystemet som växer med din verksamhet

Pyramid

Med välutvecklade funktioner och ett lättarbetat gränssnitt möter Pyramid dina behov inom information och verksamhetsstöd.

Läs mer
Oracle JD Edwards EnterpriseOne – En världsomspännande ERP-lösning

Oracle JD Edwards

Tack vare många branschspecifika lösningar är JD Edwards EnterpriseOne en perfekt grundläggande ERP-lösning som sedan kan kompletteras.

Läs mer
Jeeves

Jeeves

Med stort verksamhetskunnande inom olika branscher och med många genomförda branschinstallationer, har vi förmåga att skapa det optimala IT-stödet för just er verksamhet

Läs mer