Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

När IT bara måste finnas och fungera

Nefab fokuserar på förpackningar och affärer - inte servrar 

Nefab-koncernen är en global förpackningsleverantör som specialiserat sig på att utveckla, producera och leverera kompletta förpackningslösningar som minskar kundernas totala kostnader och minimerar deras miljöpåverkan. Med en omfattande verksamhet i många länder ställs samtidigt höga krav på ett väl fungerande IT-stöd, både lokalt och på en övergripande koncernnivå.

Höga krav och liten egen IT-avdelning

Behovet av ett effektivt IT-stöd har delvis drivits på av globala kundkrav. Att arbeta med stora, internationella kunder kräver att Nefab snabbt kan ta fram både översiktlig och detaljerad information. Verksamhet i 32 länder innebär också ett behov av landsunika anpassningar i koncernens ERP-system Dynamics AX. Tillgänglighet och stabilitet är också avgörande framgångsfaktorer. Går ERP-systemet ner går det inte att få ut de dokument som krävs för att leverera.

”Samtidigt som IT-stödet är helt avgörande för att hantera leveranserna är det svårt för Nefabs egen organisation att skaffa och underhålla de resurser och den kompetens som möter kraven från verksamheten. Vår egen roll behöver vara att utveckla affären snarare än att ha djupgående specialistkunskap i applikationsdrift och serverlösningar”, fortsätter Johannes Andersson.


Helhetslösning med stor vikt på funktion och tillgänglighet


Istället för att bygga en egen, större IT-avdelning har Nefab sedan flera år valt att samarbeta med EVRY som i dag levererar en helhetslösning inom Application Management för Dynamics AX och som omfattar Application Operations och Application Support & Maintenance. EVRYs åtagande omfattar även en äldre version av Dynamics AX samt lokala anpassningar i ett tjugotal länder. Till sin hjälp har Nefab en Service Desk med hög tillgänglighet samt specialistfunktioner i arbetet med exempelvis finans och lager.

”Enkelt uttryckt är applikationsdriften av Nefabs Dynamics AX mer inriktad mot processer än servrar”, säger EVRYs Application Manager Kjell Brännholm.Stabil miljö som främjar affären


Att Dynamics AX är skalbart innebär att systemet enkelt kan anpassas både för Nefabs producerande enheter och för de olika säljbolagen. Nefabs internationella verksamhet gör att kraven att stödja både språk och olika legala aspekter är stora. Mot den bakgrunden har EVRY och Nefab lagt stor vikt vid att kvalitetssäkra de landsunika anpassningarna.

Med säker tillgång till affärssystemet finns bland annat möjlighet till effektiv hantering av internhandel, snabb uppföljning av data och jämförelser, integrationer med webshopar, hantering av masterdata och marginaluppföljning.

”Genom att arbeta som vi gör kan vår egen IT-personal i dag engagera sig i utvecklingsprojekt snarare än att hantera den dagliga förvaltningen”, avslutar Johannes Andersson.

"I EVRY har vi en partner som känner oss väl och som kan tillföra den kompetens som krävs för att vårt ERP ska vara stabilt och samtidigt utvecklas för att stödja affären"

Johannes Andersson, ERP-ansvarig, Nefab