Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Över en miljon svenskar läser sin journal via nätet!

 EVRY utvecklar på uppdrag av Inera AB tjänsten Journalen, där patienter kan läsa sin journal via nätet. Redan idag har fler än en miljon användare loggat in för att läsa sin journal och under 2017 ska samtliga regioner och landsting i Sverige ha anslutit sig till tjänsten.


- Sedan starten av projektet har EVRY varit mycket drivande och tillfört betydande kompetens. För oss har det varit viktigt med en partner som förstår både vård och teknik, säger Maria Pettersson på Inera AB.

Tillgänglighet

Regeringen har satt som mål att Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025 och som en del av den nationella IT-strategin för vård och omsorg ingår att patienter ska kunna ta del av sina journaluppgifter via nätet.

Tjänsten Journalen ger möjlighet för patienten att vara mer delaktig i sin vård. Undersökningar visar att delaktighet ökar förståelsen för och motivationen att följa de ordinationer man som patient får. Inte minst för kroniker är det en stor fördel att själv kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt.

I dagsläget är 20 landsting och regioner anslutna och 20 000 patienter loggar in varje dag för att läsa sin journal. Dessutom har även en privat vårdgivare anslutit sig fristående från ett landsting.

Fler aktörer ansluter sig

Landstinget i Uppsala län var först i Sverige med att ge invånarna tillgång till journalinformation via nätet redan 2012. Sedan dess har allt fler vårdgivare anslutit sig till Journalen, och idag går det att ta del av journalinformation från både privat och landstingsdriven vård i hela landet. I dagsläget utvärderar även Folktandvården möjligheterna att ansluta sig till Journalen.

EVRY har utvecklat både Journalen och dess föregångare Sustains på uppdrag av Landstinget i Uppsala län. Idag är uppdragsgivaren Inera AB.

EVRY bryter ny mark

EVRY har levererat en komplett projektbemanning för att bygga Journalen. Det innebär att EVRY har satt samman den kompetens som behövs med produktägare, scrum master, kravanalytiker, utvecklare, testare, arkitekt, förvaltningsledare och användbarhetsexpert. Med hjälp av den kompetensen vidareutvecklar EVRY och Inera AB lösningen.

- Samarbetet med EVRY har varit en framgångsfaktor i det här projektet. Arbetet har genomgående präglats av initiativkraft och byggts med ett väl sammansatt team där alla har bidragit med mycket kompetens och innovation, säger Maria Pettersson.

Eftersom det inte fanns någon detaljerad kravbild och förlagor med liknande lösningar på marknaden var kraven främst angivna som mål.

- Att jobba utifrån Scrum (metodik för systemutveckling) har varit effektivt då vi snabbt kunnat få applikationen att fyllas på med tjänster, förklarar Maria Pettersson.

Att ligga i framkant av utvecklingen innebär att det inte finns någon mall att gå efter.

- Här har EVRY varit en lösningsorienterad partner som är en stor del i att vi nu har en tjänst som är mycket uppskattad av användarna, tillägger hon.

Säkerhet och användarvänlighet i fokus

Förutom användarvänligheten har utgångspunkten varit att erbjuda samma nivå av säkerhet som bankerna har för sina internetbaserade lösningar. Lösningen är integrerad med den nationella portalen 1177 Vårdguiden som hanterar autentisering och sätter upp regler för hur Journalen ska integreras för att behålla säkerheten.

Inloggningen sker med e-legitimation eller bank-id på samma sätt som användaren gör vid betalningar över nätet. Det som krävs är att personen är över 18 år.

Digital transformation ger fler funktioner och bättre tillgänglighet

Patienter kan sedan länge begära från vårdgivarna att få papperskopior på sina journaler. Exempelvis gavs 11 000 pappersjournaler ut inom Landstinget i Uppsala län under år 2011. Tjänsten Journalen ger nu möjligheten att få samma information via ett webbgränssnitt.

Förutom att läsa sin journal  finns eller planeras funktioner som:

  • att fylla i hälsodeklarationer eller andra formulär,
  • att uppdatera kontaktuppgifter till sig själv eller anhöriga och
  • att lämna synpunkter på det som står i journalen.

Relaterade IT-tjänster

Egenrapportering och distansövervakning med Medixine Suite

Medixine Suite

Egenskapen att lagra personliga hälsodata gör produkten lämplig att användas som generellt PHR (Personal Health Record).

Läs mer
Proaktiv och initierad applikationsutveckling och förvaltning

Proaktiv och initierad applikationsutveckling och förvaltning

Proaktiv och initierad applikationsutveckling och förvaltning

Läs mer
Strukturerat samarbete mellan kommun och landsting vid utskrivning med Prator

Prator

Prator är en webbaserad tjänst för användare inom slutenvård, primärvård, psykiatrisk öppenvård och kommuner som arbetar med samordnad vårdplanering/utskrivningsplanering.

Läs mer
E- formulär - strukturerad vårddokumentation med EyeDoc

EyeDoc

EyeDoc är en applikation som hanterar innehåll i elektroniska blanketter, brev, rutindokument och formulär.

Läs mer
OPAS stödjer ortopedinjengörens arbete

OPAS

OPAS stödjer ortopedinjengörens arbete

Läs mer
WEADD™ Handbok för Anestesi och Operation – digital handbok för vården

WEADD™ Handbok för Anestesi och Operation

All relevant information för anestesi, patientpositionering och operation presenteras på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt i en digital handbok.

Läs mer
E-arkivering – smidig arkivering av e-journaler

e-Arkivering

Att hantera flera olika system parallellt är både opraktiskt och kostsamt. När systemen har tjänat ut sin roll bör de istället arkiveras. Det är ett effektivt sätt där hänsyn tas till gällande lagar som kräver att journaler och information finns kvar. 

Läs mer
Så projektleder vi inom hälso- och sjukvård

Projekt- och förändringsledning

Att hantera flera olika system parallellt är både opraktiskt och kostsamt. När systemen har tjänat ut sin roll bör de istället arkiveras. Det är ett effektivt sätt där hänsyn tas till gällande lagar som kräver att journaler och information finns kvar. 

Läs mer