Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

e-Arkivering säkrar information från tidigare använda journal-system

De flesta vårdgivare använder en antal olika journalsystem. Systemen uppdateras kontinuerligt och byts ibland ut mot helt nya. De journalsystem som inte längre används behöver bevaras på ett säkert sätt. Dessutom behöver informationen i systemen även efter arkivering kunna återsökas och hanteras.

Karolinska universitetssjukhuset hade ett antal tidigare använda journalsystem som behövde exporteras och arkiveras på ett sådant sätt att de även efter arkivering skulle vara nåbara för vårdpersonalen.

Lösning

Karolinska universitetssjukhuset tog kontakt med oss på EVRY och tillsammans har vi genomfört flera olika projekt för att ta fram exportlösningar för några av deras tidigare använda journalsystem.

Under åren som vi avvecklade journalsystem på karolinska var "uppsala-gänget" på evry ovärderliga. Ingenting är omöjigt, snabba leveranser och alltid beredda att diskutera eventuella frågor som alltid uppstår!

Inom Stockholms läns landsting (SLL) har man implementerat ett gemensamt e-arkiv för mellanlagring där man lagrar journaler från alla de olika journalsystem som man använt inom SLL. e-Arkivet är integrerat med Take Care (det journalsystem som används idag) så att sjukvårdsperaonalen via den akutella journalen kan nå patientens alla arkiverade journalanteckningar.

Vi på EVRY har exporterat journaler enligt det inleveransformat som man specificerat för det gemensamma e-arkivet samt levererat style sheets som kan presentera de journalspecifika delarna i respektive system. Vi har också exporterat loggar enligt det inleveransformat som man specificerat för det gemensamma loggarkivet samt levererat styleh sheets som kan presentera loggarna från respektive system.  

Resultat

Ovärdelig hjälp från leverantören

– Under åren som vi avvecklade journalsystem på Karolinska var “Uppsalagänget” på EVRY ovärderliga. Inget är omöjligt, snabba leveranser och alltid beredda att diskutera eventuella frågor som alltid uppstår, säger Lena Brambeck, eHälsa och strategisk IT på Karolinska Universitets-sjukhuset.

Gott samarbete har givit stor förståelse för sjukhusverksamheten

– Med ett gott samarbete har jag lärt mig mappningar på teknikspråk utifrån databasanalyser, fortsätter Lena Brambäck. Samtidigt har EVRY lärt sig och fått en stor förståelse för sjukhusverksamheten.

Kort startsträcka

– När andra sjukhus inom Stockholms läns landsting ska börja leverera avvecklade journalsystem har jag alltid rekommenderat EVRY, vilket gjort att startsträckan för ett avvecklingsarbete blivit väldigt kort, säger Lena Brambäck. Lena avslutar med att berömma EVRY för det tålamod som visats då myndigheter och sjukhus har dröjt med beslut som påverkar leveranser till mellanlagringstjänsten (MLT).

Sammanställning av uppdrag

Karolinska sjukhuset har avvecklat tio journalsystem (42 databaser). Här hittar du några av de olika journalsystem som vi utvecklat exportlösningar för

>SYSteam Cross (BMS)

Tidigare använde Karolinska sjukhuset SYSteam Cross på totalt 18 kliniker. Dessa installationer var dels av SYSteam Cross version 3.12 och dels av SYSteam Cross version 4.11. EVRY har utvecklat en exportlösning som möjliggjort arkivering av samtliga databaser (18 st).

>Melior

På Karolinska sjukhuset har man tidigare använt Melior på totalt 8 kliniker.  Dessa installationer var av Melior version 1.5, 4.14. EVRY har utvecklat en exportlösning som möjliggjort arkivering av samtliga databaser (8 st).

>Provregistret

På Genetiklabb på Karolinska sjukhuset har man tidigare använt Provregistret som är ett labbsystem som också innehöll journaler och som var utvecklat speciellt för dem. EVRY har utvecklat en exportlösning som konverterar XML-filer som genereras från Provregistret till XML-filer enligt SLL:s inleveransformat.

>Infodoc

Tidigare har Karolinska sjukhuset använt Infodoc på 3 hörselkliniker. EVRY har utvecklat en lösning som konverterar filer som genereras från Infodoc till XML-filer enligt SLL:s inleveransformat.

>T4

På Karolinska sjukhusets enhet för käkkirurgi har man tidigare använt T4 på två enheter. Här har vi på EVRY utvecklat en exportlösning som exporterar journaldata från databasen till XML-filer enligt SLL:s inleveransformat.    

>Övriga system

Förutom dessa journalsystem har vi även arkiverat MacAdapt, Vårdsysteam, Profdoc JIII, Swedstar och ChemoCare.

Behöver du också arkivera?

Behöver du också arkivera elektroniska journaler så hör av dig till oss. Vi arbetar både med egna och färdiga arkivlösngar och vid behov hjäper vi även till med den tekniska lösningen för själva arkivet. Om det inte finns en färdig presentationslösning skräddarsyr vi en användarvänlig applikation som utgår från kundens önskemål och krav.

 

Relaterade IT-tjänster

Detta är WEADD™

WEADD™

WEADD™ ROS är en informationstjänst för remiss- och svarshantering som ökar patientsäkerheten och effektiviserar arbetet för såväl vårdpersonal som för de diagnostiska enheterna.

Läs mer