Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Bättre orderhantering gör att fler kranar kan tillverkas och levereras

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Med EVRYs säljverktyg kommunicerar Hiabs säljbolag effektivt med företagets fabriker runtom i världen. Varje säljorder slussas direkt till rätt fabrik för produktion så att den färdiga lösningen snabbt kan levereras till kund.

Rationalisera orderhanteringen och införa ett enhetligt arbetssätt globalt

För att bättre tillgodose sina kunders behov av snabba leveranser till alla delar av världen behövde Hiab effektivisera orderhanteringen. Därför beslutade man sig för att införa ett gemensamt säljverktyg i hela företaget. Syftet var att rationalisera arbetet med att konfigurera och prissätta produkter, producera offerter samt lägga order till fabrik.

EVRYs erfarenheter av liknande utmaningar inom fordonsindustrin och väl beprövade IT-verktyg gjorde det enkelt för kunden att välja EVRY som samarbetspartner. Att EVRY tidigare levererat IT-system till företag inom koncernen underlättade valet. 

Samma säljverktyg används av Hiabs säljbolag och fabriker runtom i världen

Tillsammans med EVRY utformade Hiab den nya arbetsprocessen. Man utgick från EVRYs standardprodukter inom säljkonfigurering (Proconsa Application Suite) och anpassade dem så att de matchade Hiabs behov. Därefter infördes säljverktyget och det nya arbetssättet i Hiabs säljbolag och fabriker runtom i världen.

Med EVRYs verktyg får företaget följande förbättringar:

  • Det går snabbare att skapa och kommunicera kompletta offerter och order.
  • Offerter omvandlas till order utan extra arbete, vilket sparar tid och minskar risken för fel.
  • Rätt fabrik får komplett information i ordern vilket effektiviserar produktionsplanering och produktion.
  • Bättre kundservice och support.
  • Snabbare och enklare introduktion av nya produkter.
  • Tillgång till aktuell affärsinformation som underlag för strategiska beslut, prognoser, lönsamhetsbedömningar etc.
  • Minskade ledtider och snabbare leveranser.

Ökad effektivitet i hela kedjan – från offert till leverans

Att Hiab effektiviserat sin försäljnings- och orderprocess har även lett till förbättringar i produktionsledet i form av ökad produktivitet och färre fel.

Hiab har ökat sin tillverkning med ungefär två kranar per vecka efter att ha infört EVRYs verktyg. Det motsvarar i pengar närmare 1 miljon € per år, säger Tomas Blomberg, fabrikschef Hiab. Dessutom undviks onödiga produktionsstopp genom att kvaliteten på inkommande order till fabrikerna förbättrats. 

Om Hiab

Hiab är global marknadsledare inom vägburna lasthanteringslösningar. Hiabs lasthanteringslösningar används bland annat inom byggnadssektorn, skog, industri, avfallshantering, återvinning och försvaret. Bolaget har global verksamhet med säljbolag och representationskontor i 48 länder samt verksamhet i 120 länder. Omsättningen uppgår till 840 MEUR (2012) och antalet anställda är 3017 (2012).

Foto: Copyright © Cargotec Corporation


Relaterade IT-tjänster

Säljkonfigurering

Säljkonfigurering

Oavsett vilken bransch du är i kan en effektiv säljkonfigurering väsentligt korta tiden till avslut - och det är just vårt främsta mål när vi pratar säljkonfigurering på EVRY.

Läs mer