Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy
GLC hero.jpg

En rakare väg till sammanhållna informations-flöden.

GLC digitaliserar och förkortar ledtiderna med modern IT-plattform

Med målet att alla affärsprocesser som kan ska digitaliseras har GLC Flytt AB i nära samarbete med EVRY infört verksamhetssystemet Alystra 5. Lösningen ger i kombination med det nya affärssystemet Visma 7 GLC en utvecklingsbar plattform som på ett helt nytt sätt möjliggör integrationer med andra system. Efter ett framgångsrikt, rekordsnabbt driftsättande kommer nu övriga delar av GLC att införa motsvarande lösning under hösten 2016.

Den nya plattformen ger GLC helt nya möjligheter att integrera en mängd olika system och digitalisera verksamhetens samtliga affärsprocesser. När exempelvis orderhantering, transportplanering och fakturering kan hanteras i ett väl sammanhållet flöde utan pappersdokumentation kan vi både effektivisera för oss själva och ge våra kunder en bättre service.

Tord Hansson

ansvarig för IT/Affärsstöd, GLC

Stor bredd av tjänster ställer höga krav på flexibilitet

För att möta kundernas och medarbetarnas krav på säker tillgänglighet och ett informationsutbyte som kan stödja hela transport- och logistikprocessen behöver filer hanteras effektivt – oavsett källa. I GLC:s fall omfattar lösningen integrationsplattformen iCore som i kombination med Alystra utgör en väl beprövad lösning särskilt väl lämpad för transportbranschen där leveranskvalitet är en avgörande framgångsfaktor. GLC får med den nya plattformen också kapacitet att utveckla nya, smarta tjänster som kan göra kundernas vardag enklare och mer effektiv.

”För oss som för andra gäller det att rulla fortare än branschen som helhet. Information ska vara ett konkurrensmedel, inte ett problem. Det omfattar förstås arbetet med att förenkla arbetsrutiner och att använda vår egen personal på bästa sätt. De manuella arbetsmomenten ska genomgående minimeras. Nu har den nya lösningen varit i drift för kort tid för att de förenklade rutinerna ska ha slagit igenom fullt ut. På lite sikt är jag dock övertygad om att vi nu har ett betydligt bättre läge att arbeta mer effektivt i alla våra verksamhetsprocesser”, fortsätter Tord Hansson.

Införandet av Alystra 5 föregicks av en grundlig analys, både av GLC:s egna verksamhetsbehov och av de lösningar som finns på marknaden.
”I den processen fann vi att Alystra och EVRY bäst matchar GLC:s krav på ett modernt IT-stöd och en helhetslösning. Att EVRY arbetar med en kontinuerlig produktutveckling, har ett flertal goda referenser och är enkla att arbeta med bidrog också i valet av lösning.”

GLC quote.jpg

 

GLC tar en rakare väg till väl sammanhållna informationsflöden. Med verksamhetssystemet Alystra 5 och EVRY som samarbetspartner skapar GLC en lösning för framtiden.

GLC, Göteborgs Lastbilcentral, är en ekonomisk förening som ägs av 116 delägare med en flotta på drygt 320 fordon. Totalt är cirka 420 fordon verksamma per dag inom GLC. GLC tillhandahåller tjänster inom transport och logistik, drivmedel samt flytt, terminal- och lagerservice. Företagets huvudkontor ligger i Göteborg.

GLC Flytt AB, är ett helägt bolag inom GLC som bedriver bohag, kontors och internationell flyttverksamhet. GLC är auktoriserad medlem av SMF, Sveriges Möbelstransportörers förbund. GLC Flytt AB består av 25 st egen personal och förfogar över egna fordon, som är väl anpassade för flyttverksamhet.