Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Fredricsons Trä och TRYGG/2000

Fredricsons Trä har fem anläggningar och två inbördes olika kundsegment. De systemstöd som används måste kunna hantera hela verksamheten utan att lösningen blir oöverskådlig, ineffektivt eller onödigt dyr. Med TRYGG/2000 har Fredricsons Trä ett affärssystem som samtidigt är verksamhetsanpassat och en helt integrerad helhetslösning.

Fredricsons Trä har använt EVRYs affärssystem så länge marknadschefen Johan Bolinder kan minnas.

– EVRY känner vår verksamhet väldigt bra. De kan hitta unika lösningar eller fördelar i systemet eftersom de vet ungefär hur vi jobbar och vilka utmaningar vi står inför.

Just möjligheten till kundanpassade lösningar tycker han är en av de stora fördelarna med TRYGG/2000. Genom åren har systemet anpassats till verksamheten på Fredricsons Trä på en rad punkter.

– Mervärdet för oss är just att ha anpassningarna i samma system. Dels finns det en bas och sedan en flexibilitet att kunna utveckla utifrån den basen, det är en stor fördel.

Olika typer av kunder kompletterar varandra

Fredricsons Trä grundades i Malmö för mer än nittio år sedan och är i dag en risktäckande trävarugrossist med fem anläggningar i landets storstadsregioner. Kunderna är dels bygghandeln och dels den träbearbetande industrin, som kökstillverkare, listhyvlare, båtvarv eller trapptillverkare. Industrin, som köper mer specialiserade produkter med högre förädlingsvärde, står för omkring två tredjedelar av omsättningen, medan bygghandeln står för den större delen av den levererade volymen.

Johan Bolinder säger att de olika kundsegmenten kompletterar varandra väl och gör Fredricsons Trä mindre konjunkturkänsligt, men ställer också olika krav på inköp och logistik.

– De båda segmenten efterfrågar också varandras produktslag. Vi kan ha både trä och skivmaterial i samma leverans. Det tillhör vår unikitet, det är det och vår geografiska närhet som urskiljer oss.

Det har enligt Johan Bolinder inte varit aktuellt för Fredricsons Trä att titta på något annat affärssystem än TRYGG/2000.

– Vi har aldrig utvärderat något alternativ till helhetslösningen. Däremot finns det ju en mängd moduler kopplade till systemet och från tid till annan har vi analyserat olika alternativ där. Det skulle kunna gälla ett CRM-system, någon form av logistikmodul eller så. 

Men Johan Bolinder ser ett stort värde i att ha funktionerna integrerade i samma system.

– Vi slipper jobba i flera olika program som kräver utbildning och ställer krav på underhåll, och överhuvudtaget gör det mer tungrott att få överblick. Sen kanske var och en av modulerna inte är fullt så avancerade som ett unikt program inom området hade varit, men de täcker in de behov vi har.

Vinsten blir, menar han, kortare handläggningstider.

– Man är i ett och samma system, man är van vid det och kan snabbt hoppa mellan olika menyer utan att behöva starta upp andra program. Man kan hantera det inom ramen för sitt löpande arbetet på ett annat sätt. Det är en av de främsta fördelarna.

Integrerad lösning sparar mycket tid

En annan fördel med det integrerade systemet som Johan Bolinder särskilt framhåller är e-handelsmodulen i TRYGG/2000, som Fredricsons Trä var tidigt ute med att använda sig av.
Många av företagets kunder använder i dag webbshopen inte minst på tider då Fredricsons Trä i övrigt har stängt. En inloggad kund får direkt information om just sina avtalspriser och de aktuella varornas tillgänglighet på de olika anläggningarna.

– Det är realtidsuppdateringar på lagersaldo, kundunika priser och hela den biten. Skrivs det en order i webbshopen så görs den också per automatik i vårt affärssystem. Då ligger ordern utskriven och klar när vi kommer på morgonen, och det är bara att ta tag i det. Den integrerade lösningen sparar naturligtvis mycket tid.

Omsättningen i Fredricsons Träs webbshop ökar stadigt. Johan Bolinder tror att det delvis är en generationsfråga.

– Omsättningen via webbshopen står fortfarande endast för en liten del av vår försäljning. Men olika branscher tar till sig tekniken olika fort. Om vi ökar kännedomen kring vilka möjligheter som faktiskt finns kopplade till webbshopen så är jag övertygad om att omsättningen kommer att fortsätta öka.

Fredricsons Trä är just nu inne i en process för att tillsammans med EVRY ta fram nya effektivare arbetssätt för företagets fem anläggningar. Det ska dels leda till färre fel och dels underlätta för medarbetare att arbeta i varandras pågående projekt och affärer. Allt för kundernas och därmed verksamhetens bästa.

– Det finns väl många IT-leverantörer och många bra system där ute. Men just när det gäller möjligheten att kunna skräddarsy och utveckla unika lösningar på unika problem känner jag att man är väldigt flexibel från EVRYs sida. Man har en lyhördhet och man har en vilja att sätta sig in i problemen hos den aktuella kunden, säger Johan Bolinder.

Fredricsons Trä använder följande moduler i TRYGG/2000®:

  • Grundinstallationen (med rutiner bland annat för order, lager, inköp, fakturering, statistik och kundreskontra)
  • Artikelhantering (effektivt verktyg för bland annat prisuppdatering, byte av artikelnummer samt pris-och artikelfil till Finfo)
  • Lageroptimeringsrutin (beräknar beställningskvantiteter utifrån bland annat leverantörernas ledtider, historik och säsongsvärden)
  • Automatiska kundinbetalningar (rutin för att hämta kundinbetalningar från BGC eller bank och automatiskt boka av faktura)
  • Elektronisk dokumenthantering - Opto (matchar leverantörsreskontra mot inköpsorder)
  • E-handel med webbshop
  • EDI (elektronisk överföring av beställningar till leverantör, kundorder, ordererkännanden och kundfakturor)
  • Dynamiskt analysverktyg (koppling till Qlikview)
  • Säljstöd (gör det möjligt att samla uppgifter om kundkontakter och deras referenser)
  • Koppling mot Soliditet (import av kunders ratinguppgifter samt övrig ekonomisk information)

Johan Bolinders favoriter i TRYGG/2000®:

Helhetslösningen
”Vi slipper jobba i flera olika program som kräver utbildning och ställer krav på underhåll, och överhuvudtaget gör det mer tungrott att få överblick.”


Flexibiliteten
”Just att ha anpassningarna i samma system. Att det dels finns en bas och sedan en flexibilitet att kunna utveckla utifrån den basen.”


Webbshoppen
”Det är realtidsuppdateringar på lagersaldo, kundunika priser och hela den biten. Skrivs det en order i webbshopen så görs den också per automatik i vårt affärssystem. Den integrerade lösningen sparar naturligtvis mycket tid.”

Relaterade IT-tjänster

Unit4 Business World (UBW)

Unit4 Business World (UBW)

Tillsammans med EVRY och Unit4 Business World får du mer tid över till det du kan bäst.

Läs mer
IFS Applications – den fullständiga ERP-sviten

IFS Applications

IFS Applications är en fullständigt integrerad applikationssvit som gör det möjligt att hantera fyra viktiga kärnprocesser.

Läs mer
Det sammankopplade företaget

Det sammankopplade företaget

Ju mer digitalt ett företag blir desto mer ökar behovet att hålla ordning och reda bland system, processer, projekt och medarbetare.

Läs mer
Business Critical - Supportspecialister till din tjänst

Business Critical - Supportspecialister till din tjänst

Inom EVRY har vi en dedikerad supportorganisation med ett 25-tal personer som arbetar med support avseende våra kunders användning av sina ERP-lösningar och närliggande system.

Läs mer
Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition

Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition

För medelstora och större företag är Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition affärssystemslösningen som ger den flexibilitet du behöver - molnbaserat, komplett affärsstöd med allt från Ekonomi till Produktion. (Tidigare Dynamics AX och Dynamics CRM).

Läs mer
Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

Nyckeln heter verksamhetsnytta – först verksamhetens och användarnas behov, därefter implementation.

Läs mer
Pyramid - affärssystemet som växer med din verksamhet

Pyramid

Med välutvecklade funktioner och ett lättarbetat gränssnitt möter Pyramid dina behov inom information och verksamhetsstöd.

Läs mer
Oracle JD Edwards EnterpriseOne – En världsomspännande ERP-lösning

Oracle JD Edwards

Tack vare många branschspecifika lösningar är JD Edwards EnterpriseOne en perfekt grundläggande ERP-lösning som sedan kan kompletteras.

Läs mer